مشاهده مطلب

      ۱۹ فروردین ۱۳۹۲      ۰             1974      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post

هیات وزیران به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد؛ بندهای دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت تصویب نامه پیشین اصلاح شوند.

بر اساس اصلاحات بند دو، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش ریال تعیین می شود.

همچنین طبق بند سه، ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش ریال تعیین می شود.

در بند چهار نیز، ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش ریال تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه در بند پنج، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.

طبق بند ۶، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند ۸ این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

بر اساس اصلاح بند هفت نیز، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال تعیین می شود.

طبق بند هشت، حداقل حقوق کارمندان مشمول بند سه این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

این مصوبه را ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: