مشاهده مطلب

      ۱۷ آذر ۱۳۹۴      ۰             5901      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post

کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با هدف ارزیابی نهایی از فعالیت‌های گذشته و حال موضوعات باقیمانده از برنامه هسته‌ای ایران PMD را به شورای حکام آژانس ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش‌نویش قطعنامه ۱+۵ شامل ۳ صفحه است که در نشست ۱۵ دسامبر شورای حکام (۲۴ آذر) درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد.

متن این پیش‌نویس به شرح زیر است.

راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام در ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) برجام در ایران

پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده ارائه شده براساس موضوع: ارزیابی نهایی از گذشته و حال موضوعات باقیمانده از برنامه اتمی ایران

شورای حکام

الف) عطف به قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مقرر شده از سوی شورای حکام در خصوص برنامه اتمی ایران

ب) همچنین عطف به تصمیم شورای حکام در خصوص بندهای مربوط به همکاری با ایران،

پ) همچنین عطف به گزارش های مدیر کل درباره موضوع و ارائه گزارش‌های اخیر شامل GOV/2015/53، GOV/2015/54، GOV/2015/68

ت) با تاکید لزوم پایبندی کامل همه کشورهای عضو پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای به الزامات خود، یادآور شدن حقوق کشورهای عضو، براساس بند اول و دوم این پیمان برای توسعه، تولید و استفاده بدون تبعیض برای استفاده از انرژی هسته ای، به شکلی که در بند چهارم نیز آمده است،

ث) با تقدیر از دبیر کل و دبیرخانه برای تلاش‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه برای اجرای پادمان‌های توافق شده با ایران و نیز اجرای فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت در ایران براساس طرح مشترک اقدم بین ایران و سه به علاوه سه در بیست و چهارم نوامبر دو هزار و سیزده؛

ج) با استقبال از جمع بندی برجام در چهاردهم ژوئیه دو هزار و پانزده بین ایران و سه به علاوه سه که شورای امنیت نیز در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ آن را تایید کرد و نیز نقشه راه برای شفاف سازی در خصوص موضوعات باقیمانده گذشته و حال برنامه اتمی ایران که در چهاردهم ژوئیه دو هزار و پانزده مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت و در سند GOV/2015/14 آورده شده است،

چ) با الهام از تایید شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مبنی بر اینکه جمع بندی برجام را تغییری اساسی در ملاحظات خود در این موضوع می‌داند،

ح) با استقبال از اینکه همه طرف‌ها گام هایی را برای اجرایی کردن تعهدات مربوط به خود براساس برجام برداشته اند،

خ) با قبول ماهیت دیرباز بندهای برجام و تاثیرات آنها بر آژانس

د) با توجه به ضمیمه سوم برجام، ایجاد معیارهایی برای همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای با ایران در چارچوب برجام از جمله از همکاری‌های فنی با آژانس در جایی که مناسب باشد،

ذ) با یادآور شدن تصمیم در ۲۵ اوت ۲۰۱۵ برای اختیار دادن به مدیرکل برای اجرای نظارت ها و راستی آزمایی های لازم درباره تعهدات هسته ای ایران که در برجام آورده شده اند و گزارش بر این اساس در تمام مدت این تعهدات و موضوع تامین بودجه و همخوان با اقدامات استاندارد پادمانی آژانس و تصمیم آن برای اختیار دادن به آژانس برای مشاوره و مبادله اطلاعات با کمسیون مشترک که در گزارش مدیر کل GOV/2015/53 آورده شده است،

ر) با تاکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی آزمایی پایبندی ایران به الزامات خود براساس پروتکل الحاقی و توافق جامع پادمانی، از جمله زمانی که به صورت موقت اجرا می شود و فراهم آوردن تضمین‌های لازم در خصوص ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه اتمی ایران در این زمنیه و تاکید بر نقش مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات ایران بر اساس برجام

ز) استقبال از تاکید ایران بر برجام مبنی بر اینکه این کشور در هیچ شرایطی اقدام به تولید یا به دست آوردن سلاح اتمی نمی کند و توافق ایران مبنی بر اینکه این کشور وارد فعالیت هایی که می تواند باعث تولید بمب انفجاری اتمی شود، نخواهد شد

۱) از تعهدات ایران براساس برجام برای اجرای موقت پروتکل الحاقی به توافق جامع پادمانی خود براساس بند هفدهم (ب) از پروتکل الحاقی استقبال می‌کند و به شکلی که در چارچوب زمانی در ضمیمه پنج برجام آمده است، به دنبال تایید این کشور و اجرای کامل کد ۱-۳ اصلاح شده از توافق جانبی برای توافق پادمانی است که مدیر کل در هجدهم اکتبر دو هزار و پانزده به اطلاع ایران رسانده است.

۲) یادآور می‌شود که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل، همه بندهای برجام فقط با هدف اجرایی شدن آن بین ایران و سه بعلاوه سه نمی بایست به عنوان سابقه ای برای کشوری دیگر به کار رود یا به عنوان قانون بین‌المللی یا حق و الزام براساس پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی یا شکل ابزاری دیگر و اصول و عملکردهای شناخته شده بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

۳- در این خصوص تاکید دارد که نظارت و راستی آزمایی آژانس از تعهدات مرتبط هسته ای ایران که در برجام آورده شده است، نمی بایست به عنوان سابقه ای برای عملکرد راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت استاندارد تلقی شود و بیش از آن، تاکید می کند که این مساله با هیچ کدام از حقوق و الزامات آژانس برای راستی آزمایی پای‌بندی کشورها به توافق‌های پادمانی و در صورت اقتضا پروتکل الحاقی تناقضی ندارد و اینکه آژانس در صورت نیاز می تواند به شورای حکام گزارش بدهد.

۴) از مدیر‌کل می‌خواهد

الف) پیش از هر نشست فصلی شورای حکام درباره اجرای تعهدات ایران براساس برجام و موضوعات مربوط به راستی آزمایی و نظارت بر ایران براساس قطعنامه شورای امنیت ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تا زمانی که شورای حکام این موضوع را دنبال نکرده باشد، گزارش های مکتوبی را ارائه نماید و بعد از آن نیز به روزرسانی مکتوبی را پیش از هر نشست فصلی شورای حکام درباره اجرای مساله و تعهدات ایران براساس برجام در کل مدت زمان اجرای این تعهدات تا زمانی که شورای حکام آن را لازم نداند، ادامه بدهد.

ب) در این خصوص، براساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای حکام یا بدنه آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام برای اقدام مناسب، و هم راستا با آن شورای امنیت سازمان ملل در هر زمان که مدیر کل احساس کند موضوع نگران کننده است، گزارش دهد؛

۵) از دبیر خانه شورای امنیت برای انجام فعالیت‌های خود بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت و برجام حمایت می‌کند

۶) همچنین از رایزنی و تبادل اطلاعات آژانس با کمسیون مشترک حمایت می‌کند.

۷) از همه کشورهای عضو می‌خواهد به صورت کامل با آژانس بین‌المللی اتمی و فعالیت‌های آن بر اساس وظایف مندرج در قطنعامه همکاری کنند؛

۸) به گزارش مدیرکل به شورای حکام، GOV/2015/68، که در راستای نقشه راه برای شفاف سازی گذشته و حال مسائل باقیمانده در رابطه با برنامه اتمی ایران است، از جمله ارزیابی نهایی از همه موضوعات گذشته و حال چنانچه در گزارش نوامبر دو هزار و یازده مدیر کل GOV/2011/65 آورده شده اند، توجه دارد؛

۹) همچنین توجه دارد که همه فعالیت‌ها در قالب نقشه راه برای شفاف سازی گذشته و حال مسائل باقیمانده برنامه اتمی ایران براساس جدول توافقی صورت می‌گیرد و افزون بر آن، توجه دارد این امر باعث بسته شدن پرونده ملاحظات شورای حکام درباره این موضوع می شود

۱۰) تاکید دارد که ایران به صورت کامل و زمان بندی شده با آژانس در اجرای توافق جامع پادمانی و پروتکل الحاقی از جمله دادن دسترسی همکاری کند، تاکید دارد که این همکاری و اجرا برای آژانس در رسیدن به نتیجه گیری کلی مبنی بر اینکه همه مواد هسته ای در ایران همچنان در فعالیت های صلح‌آمیز قرار دارند مهم است، و همچنین تاکید دارد که ایران به صورت کامل و زمان بندی شده با آژانس در اجرای همه تعهدات هسته‌ای خود براساس برجام از جمله مواردی که در ضمیمه یک بخش Q و ضمیمه چهار، پاراگراف ۷٫۶ آورده شده است، همکاری کند.

۱۱) مقرر می‌کند که براساس اعلام وصول شورای حکام از گزارش‌های مدیرکل آژانس مبنی بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید می‌کند که ایران اقدامات تعیین شده در پاراگراف‌های ۱٫۱۵، ۱۱٫۱۵ از ضمیمه پنجم برجام، مفاد قطعنامه‌های GOV/2003/69 (دوازده سپتامبر ۲۰۰۳)، GOV/2003/81 (بیست و شش نوامبر ۲۰۰۳)، GOV/2004/21 (سیزده مارس ۲۰۰۴)، GOV/2004/49 (هجده ژوئن ۲۰۰۴)، GOV/2004/79 (هجده سپتامبر ۲۰۰۴)،‌GOV/2004/90 (بیست و نهم نوامبر ۲۰۰۴)، GOV/2005/64 (یازده اوت ۲۰۰۵)، GOV/2005/77 (بیست و چهار سپتامبر ۲۰۰۵)، GOV/2006/14 (چهار فوریه ۲۰۰۶)، GOV/2009/82 (بیست و هفت نوامبر ۲۰۰۹)، GOV/2011/69 (هجده نوامبر ۲۰۱۱) و GOV/2012/50 (سیزده سپتامبر ۲۰۱۲) پایان می گیرند و همچنین مقرر کرد که تصمیم آژانس در GOV/2007/7 و تصمیم های بعدی در خصوص بندهای همکاری های فنی برای ایران که براساس کمک فنی و همکاری براساس GOV/2008/47/Add.3، GOV/2009/65، GOV/2011/58/Add.3، GOV/2013/49/Add.3 و GOV/2015/60/Add.3 ، اتخاذ شده اند، پایان می‌گیرند.

۱۲) بر اهمیت همه طرف‌ها که صادقانه ملاحظات و دیدگاه های خود در خصوص تعهدات مربوط به برجام را ارائه کردند، توجه دارد،

۱۳) مقرر می‌دارد براساس اعلام وصول گزارش های مدیر کل مبنی بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می کند ایران اقدامات مشخص شده در پاراگراف های ۱۵٫۱ و ۱۵٫۱۱ از ضمیمه پنجم برجام را اجرا کرده است، دیگر موضوع اجرای پادمان‌های NPT و بندهای مربوط به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی را در نظر ندارد و موضوع جداگانه نظارت و راستی آزمایی اجرای برجام براساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت را دنبال می کند.

۱۴) مقرر می‌دارد این موضوع تا ده سال بعد از روز تصویب برجام یا تاریخی که مدیر کل گزارش می کند که آژانس به نتیجه گیری کلی درباره ایران رسیده است، دنبال شود ( هر کدام که زودتر فرا برسد).

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: