مشاهده مطلب

      ۲۴ تیر ۱۳۹۳      ۰             4699      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post

هفته اول

استقلال – راه آهن

فولاد خوزرستان- تراکتورسازی

گسترش فولاد- استقلال خوزستان

نفت تهران- پرسپولیس

ملوان انزلی- پدیده

پیکان- سپاهان

صبای قم- ذوب آهن

سایپا- مسجد سلیمان

هفته دوم

نفت تهران – راه‌ آهن

صبای قم – ملوان

ذوب آهن – تراکتورسازی

سپاهان – گسترش فولاد تبریز

استقلال – استقلال خوزستان

پیکان – سایپا

فولاد خوزستان – پرسپولیس

نفت تهران – پدیده مشهد

هفته سوم

راه‌آهن – فولاد خوزستان

تراکتورسازی – ملوان

سایپا – گسترش فولاد

استقلال خوزستان – نفت تهران

پیکان – نفت مسجد سلیمان

صبای قم – پدیده مشهد

سپاهان – استقلال

پرسپولیس – ذوب آهن

هفته چهارم

ذوب آهن – راه آهن

پرسپولیس – ملوان

پدیده – تراکتورسازی

گسترش فولاد – پیکان

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

استقلال – سایپا

صبای قم – نفت مسجد سلیمان

نفت تهران – سپاهان

هفته پنجم

راه آهن – ملوان

تراکتورسازی – صبای قم

گسترش فولاد – نفت مسجد سلیمان

استقلال خوزستان – ذوب آهن

استقلال – پیکان

سپاهان – فولاد خوزستان

پرسپولیس – پدیده مشهد

سایپا – نفت تهران

هفته ششم

پدیده – راه آهن

ملوان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی – نفت مسجد سلیمان

استقلال – گسترش تبریز

پیکان – نفت تهران

فولاد خوزستان – سایپا

صبای قم – پرسپولیس

ذوب آهن – سپاهان

هفته هفتم

راه آهن – صبای قم

سپاهان – ملوان

پرسپولیس – تراکتورسازی

گسترش فولاد – نفت تهران

پدیده – استقلال خوزستان

پیکان – فولاد خوزستان

نفت مسجد سلیمان – استقلال

سایپا – ذوب آهن

هفته هشتم

تراکتورسازی – راه آهن

ملوان – سایپا

فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز

صبای قم – استقلال خوزستان

ذوب آهن – پیکان

پدیده – سپاهان

استقلال – نفت تهران

نفت مسجد سلیمان – پرسپولیس

هفته نهم

راه آهن – پرسپولیس

پیکان – ملوان

تراکتورسازی – استقلال خوزستان

گسترش فولاد – ذوب آهن

استقلال – فولاد خوزستان

سایپا – پدیده مشهد

سپاهان – صبای قم

نفت تهران – نفت مسجد سلیمان

هفته دهم

راه آهن – نفت مسجد سلیمان

ملوان – گسترش فولاد

سپاهان – تراکتورسازی

پرسپولیس – استقلال خوزستان

پدیده – پیکان

فولاد خوزستان – نفت تهران

استقلال – ذوب آهن

صبای قم سایپا

هفته یازدهم

استقلال خوزستان – راه آهن

استقلال تهران – ملوان

سایپا – تراکتورسازی

پدیده – گسترش فولاد تبریز

پیکان – صبای قم

نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان

سپاهان – پرسپولیس

نفت تهران – ذوب آهن

هفته دوازدهم

راه آهن – سپاهان

نفت تهران – ملوان

تراکتورسازی – پیکان

صبای قم – گسترش فولاد

استقلال خوزستان – نفت مسجد سلیمان

ذوب آهن – فولاد خوزستان

پدیده – استقلال

سایپا – پرسپولیس

هفته سیزدهم

سایپا – راه آهن

فولاد خوزستان – ملوان

گسترش فولاد – تراکتورسازی

سپاهان – استقلال خوزستان

پیکان – پرسپولیس

نفت تهران – پدیده مشهد

استقلال – صبای قم

نفت مسجدسلیمان – ذوب آهن

هفته چهاردهم

راه آهن – پیکان

ملوان – ذوب آهن

تراکتورسازی – استقلال

پرسپولیس – گسترش فولاد

سایپا- استقلال خوزستان

پدیده – فولاد خوزستان

صبای قم – نفت تهران

سپاهان – نفت مسجد سلیمان

هفته پانزدهم

گسترش فولاد- راه آهن

نفت مسجد سلیمان – ملوان

نفت تهران- تراکتورسازی

پیکان- استقلال خوزستان

ذوب آهن- پدیده

استقلال- پرسپولیس

سایپا- سپاهان

فولاد خوزستان- صبای قم

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: