مشاهده مطلب

      ۲۹ بهمن ۱۳۹۱      ۰             1692      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب صبح امروز (شنبه) در ديدار بسيار پرشور هزاران نفر از مردم تبريز، در سخناني بسيار مهم به تشريح رفتار و گفتار غيرمنطقي دولتمردان امريكا در بحث مذاكره و تبيين رفتار منطقي ملت و نظام اسلامي در اين زمينه پرداختند و با تجليل مجدد از حضور پرشكوه و عزتمند ملت در راهپيمايي يوم الله ۲۲ بهمن، نكاتي را درباب مسئله اخيري كه در مجلس روي داد بيان كردند.

به گزارش «تابناک»، در اين ديدار كه در آستانه قيام ۲۹ بهمن مردم تبريز در سال ۱۳۵۶، انجام شد رهبر انقلاب اسلامي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي آن قيام، دين و ايمان ديني را معيار و ملاك و راهنماي حركت ملت ايران دانستند و افزودند: نمونه بارز تبلور اين حقيقت، مبارزات مردم آذربايجان در ۱۵۰ سال اخير است كه همواره با پشتوانه ايمان ديني و پافشاري بر آن بوده است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه علت اصلي متزلزل نشدن ملت ايران در مقابل فشارهاي قدرتهاي جهاني از جمله تحريم ها، ايمان ديني ملت بوده است،‌خاطرنشان كردند: آنها از چند ماه پيش تحريم هايي را كه ادعاي فلج كننده بودن آنها را داشتند اِعمال و حتي چند روز قبل از ۲۲ بهمن نيز دور جديدي از تحريم ها را وضع كردند تا اراده مردم را سست كنند اما پاسخ ملت ايران اين بود كه راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال، پرشورتر و گسترده تر از سالهاي قبل برگزار شد.

ايشان افزودند: در راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال، همه، از همه جا آمدند و حضور مردم همراه با روحيه بالا وچهره هايي خندان و شاداب بود و اين حضور عظيم چهره واقعي ملت را بار ديگر نشان داد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه راهپيمايي ۲۲ بهمن در هر سال،‌همچون ضربه سهمگين و بهمني بزرگ، بر سر دشمنان و مخالفان ملت ايران فرود مي آيد خاطرنشان كردند: امسال نيز همينگونه شد.

ايشان با قدرداني مجدد از حضور پرشكوه و عزتمندانه ملت ايران در راهپيمايي ۲۲ بهمن، خاطرنشان كردند: اگر صدبار هم اين تشكر تكرار شود، باز هم جا دارد و بايد در مقابل اين روحيه و بصيرت ملت ايران، تعظيم كرد.

رهبر انقلاب اسلامي در تحليل شرايط كنوني تأكيد كردند: دشمنان در مقابل ايمان، عزم راسخ، بصيرت، شجاعت و تحمل ملت ايران، در موضع انفعال قرار گرفته و بر همين اساس حركات غيرمنطقي انجام مي دهند.

مواضع و اقدامات آمریکایی‌ها، متناقض و غیرمنطقی است

حضرت آيت الله خامنه اي با استناد به رفتار و گفتار ‌دولتمردان امريكايي، آنان را افرادي غيرمنطقي، داراي حرف و عمل متناقض و روحيه زورگويانه دانستند و خاطرنشان كردند: امريكاييها توقع دارند كه ديگران در مقابل حرفهاي غيرمنطقي و زورگويي هاي آنها تسليم شوند، همانطور كه برخي تسليم شده اند اما ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي تسليم شدني نيست زيرا منطق، توانايي و اقتدار دارد.

ايشان در تبيين مواضع و اقدامات غيرمنطقي دولتمردان امريكايي و دولتهاي غربيِ دنباله رو آنها، به بيان نمونه هاي عيني پرداختند و افزودند: آنها ادعا مي كنند كه متعهد به حقوق بشر هستند و پرچم حقوق بشر را در دنيا بلند كرده اند، اما در عمل بيشترين ضربه را به حقوق بشر مي زنند و با فجايعي نظير گوانتانامو و ابوغريب و كشتار مردم افغانستان و پاكستان بيشترين اهانتها را به حقوق انسانها مي كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي يكي ديگر از موارد غيرمنطقي بودن امريكاييها و تناقض ميان ادعا و عمل آنها را، ادعاي آنها مبني بر مقابله با سلاح هسته اي برشمردند و افزودند: آمريكايي ها براساس اين ادعا، يازده سال پيش، به عراق حمله كردند اما بعدها مشخص شد اين ادعا از اساس نادرست بوده است.

ايشان خاطرنشان كردند: دولتمردان امريكايي با وجود اين ادعا از رژيم شرير صهيونيستي و مجهز به سلاح هسته اي كه ديگران را نيز تهديد مي كند، حمايت مي كنند.

رهبر انقلاب اسلامي، ادعاي تعهد به گسترش دموكراسي در دنيا را يكي ديگر از حرفهاي خلاف واقع مقامات امريكايي دانستند و افزودند: آنها از يك طرف اين ادعا را مطرح مي كنند اما از طرف ديگر دائماً در حال تعارض و مقابله با ايران هستند كه داراي روشن ترين و واضح ترين مردم سالاري ها در منطقه است.

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: امريكاييها در حالي مدعي حمايت از گسترش دموكراسي هستند كه در همين منطقه،‌ با وقاحت تمام از كشورهايي حمايت مي كنند كه حتي بوي دموكراسي را هم استشمام نكرده اند و مردم آنها براي يك بار نيز صندوق رأي و انتخابات را نديده اند.

ايشان يكي ديگر از مصاديق تناقض ميان حرف و عمل دولتمردان امريكايي را، ادعاي آمادگي مذاكره با ايران به منظور حل مسائل ميان دو كشور،‌دانستند و افزودند: اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه امريكاييها حرفهاي ناشايست و خلاف واقع را به نظام جمهوري اسلامي نسبت مي دهند و براي مقابله با ملت ايران متوسل به تحريم و فشار مي شوند.

اگر ايران قصد ساخت سلاح را داشت امريكا هرگز نمي توانست جلوي ايران را بگيرد.

رهبر انقلاب اسلامي سخنان چند روز پيش رئيس جمهوري امريكا مبني بر تلاش اين كشور براي جلوگيري از ساخت سلاح هسته اي بوسيله ايران را مورد اشاره قرار دادند و تأكيد كردند: اگر ايران قصد ساخت سلاح هسته اي را داشت امريكا به هيچ وجه نمي توانست جلوي ملت ايران را بگيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: جمهوري اسلامي ايران قصد ساخت سلاح هسته اي را ندارد و اين تصميم نيز به دليل ناراحتي امريكا نيست، بلكه بر مبناي يك عقيده و اعتقادي است كه سلاح هسته اي را جنايت بر ضد بشريت مي داند و ضمن آنكه بر عدم توليد آن تأكيد دارد،‌خواستار محو سلاحهاي هسته اي موجود در جهان نيز است.

ايشان تأكيد كردند: ادعاي امريكاييها مبني بر ساخت سلاح هسته اي بوسيله ايران، ‌يك تقلب در حرف زدن است.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: در موضوع هسته اي ايران، ‌بحث بر سر سلاح هسته اي نيست،‌بلكه آنها مي خواهند مانع حق قطعي و مسلم ملت ايران در غني سازي هسته اي و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي شوند كه البته در جلوگيري از ملت ايران موفق نخواهند شد و اين ملت كار خود را براساس حق صريح خود انجام خواهد داد.

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: تلاش براي تضييع حقوق ملت ايران نمونه اي آشكار از غيرمنطقي بودن امريكاييها است و بر همين اساس با طرف غيرمنطقي و زورگو، نمي توان با اتكاء به منطق حرف زد.

ايشان افزودند: جمهوري اسلامي ايران در طول ۳۴ سال گذشته، در قضاياي مختلف جهاني، بروشني دريافته است كه طرف مقابل او كيست، چگونه رفتار مي كند و چگونه بايد با او برخورد كرد.

رهبر انقلاب با اشاره به اينكه امريكايي ها در بحث مذاكره، با تكيه به شبكه خبري رسانه اي تحت تسلط صهيونيستها و امريكايي ها، به دنبال فريب دادن افكار عمومي جهان،‌منطقه و ايران هستند افزودند: شبكه رسانه اي جهاني، حرفهاي ما را يا منعكس نمي كند و يا ناقص و حتي برعكس منعكس مي كند، بنابراين روي سخن ما با ملت ايران است.

تبيين واقعيات و حقايق بحث مذاكره

ايشان در تبيين واقعيات و حقايق بحث مذاكره، پنج نكته مهم را مورد تأكيد قرار دادند: غيرمنطقي و متناقض بودن حرف و رفتار دولتمردان امريكايي – تلاش امريكايي ها براي تسليم كردن ملت ايران به عنوان هدف اصلي مذاكرات – معناي حقيقي مذاكره در عرف قدرتهاي سلطه گر – دروغ و فريبكاري امريكايي ها درباره برداشته شدن تحريم ها با مذاكره – و منطقي بودن رفتار ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي در مقابل پيشنهاد امريكا.

حضرت آيت الله خامنه اي غرض اصلي دولتمردان امريكا از طرح پيشنهاد مذاكره را تبليغ و هياهو درباره تسليم شدن ملت و نظام ايران خواندند و افزودند: آنها مي خواهند به ملتهاي مسلمان و سربرافراشته منطقه، نشان دهند كه جمهوري اسلامي ايران هم با همه سرسختي و ايستادگي، عاقبت پاي ميز مذاكره و مصالحه آمد، بنابراين شما نيز چاره اي جز تسليم نداريد.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: البته سلطه گران از ديرباز با هدف نااميد كردن ملتهاي مسلمان، درصدد كشاندن ايران پاي ميز مذاكره و بده و بستان بوده اند و اكنون نيز همين هدف را با طرح تبليغاتي «مذاكره اي غيرمربوط به مسائل اساسي» دنبال مي كنند اما جمهوري اسلامي ايران، با چشمان باز اهداف آنها را مي فهمد و متناسب با آن اهداف، جواب مي دهد.

ايشان معناي حقيقي گفتگو در عرف امريكا و غربيها را پذيرش حرفهاي آنان در پاي ميز مذاكره خواندند و افزودند: آنها با همين نگاه غيرمنطقي، در تبليغات اخيرشان مي گويند مذاكره مستقيم كنيم تا ايران را به دست برداشتن از انرژي هسته اي و غني سازي قانع و وادار سازيم اما اگر خواهان گفتگوي حقيقي و منطقي بودند بايد مي گفتند مذاكره كنيم تا ايران استدلالها و ادله خود را بگويد و مسائل عادلانه بررسي شود.

رهبر انقلاب اين سؤال را مطرح كردند كه با توجه به اين نگاه حاكم بر دولتمردان امريكايي و انتظار آنها براي تسليم شدن ايران، اگر دولت ايران هم پيشنهاد گفتگو را بپذيرد آيا مذاكره به درد مي خورد و اصلاً به جايي مي رسد؟

دو سه مذاکره گذشته به نتیجه نرسید

رهبر انقلاب با اشاره به اقدام امريكايي ها در قطع مذاكره هنگام كم آوردن در مقابل حرفهاي منطقي ايران افزودند: در ۱۵ سال گذشته، دو سه بار امريكايي ها با تأكيد بر اينكه گفتگو خيلي ضروري، فوري و حياتي است در برخي مسائل درخواست مذاكره كردند، يك يا دو مأمور دولتي هم رفتند و با آنها گفتگو كردند، اما به محض اينكه در مقابل حرفهاي منطقي ايران، جوابي نداشتند مذاكره را قطع كردند و با استفاده از شبكه رسانه اي بين المللي خود وانمود كردند ايران مذاكره را قطع كرده است.

ايشان پرسيدند آيا با وجود اين تجربيات، باز هم لازم است بي منطقي امريكاييها را در مذاكرات تجربه كنيم؟

فریبکاری آمریکا در مورد تحریم‌ها

حضرت آيت الله خامنه اي، تبليغات امريكايي ها را درباره لغو تحريم ها در پي مذاكره با ايران، وعده اي دروغ دانستند و افزودند: آنها به خيال خام خود فكر مي كنند ملت از تحريم ها به ستوه آمده بنابراين با شنيدن اين وعده، مشتاق مذاكره با امريكا مي شود و به مسئولان كشور فشار مي آورد.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: در واقع، اين وعده نيز از همان حرفهاي فريبكارانه است و نشان مي دهد آنها به دنبال مذاكره حقيقي و عادلانه نيستند بلكه تسليم شدن ملت ايران را دنبال مي كنند در حاليكه اگر ملت ايران مي خواست تسليم امريكاييها باشد اصولاً انقلاب نمي كرد.

ايشان در اِشكال جدي ديگري به ادعاي امريكايي ها مبني بر لغو تحريم ها با مذاكره تأكيد كردند: هدف تحريم ها، همچنانكه بارها گفته اند خسته كردن ملت ايران و جدا كردن ملت از نظام اسلامي است بنابراين اگر مذاكره هم انجام شود اما ملت همچنان در صحنه باشد و بر حقوق خود پافشاري كند،‌ تحريم ها وجود خواهد داشت.

رهبر انقلاب در همين بحث به بازخواني يك برداشت ذهني دولتمردان امريكايي پرداختند كه نيمي از آن درست و نيمي ديگر غلط است.

ايشان گفتند: امريكايي ها معتقدند جمهوري اسلامي بر ملت تكيه دارد و اگر با تحريم ها مردم را از نظام اسلامي جدا كنيم قدرت مقاومت از نظام گرفته مي شود. بخش اول اين حرف كه نظام كاملاً متكي بر توده هاي عظيم ملت است حرف درستي است اما بخش دوم كه فشارها و تحريم ها، ملت را به زانو درمي آورد و آنها را از نظام جدا مي كند،‌كاملاً غلط و ناشي از بدفهمي است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: البته ملت ايران بدنبال شكوفايي و رونق و رفاه كامل است اما حاضر نيست اين هدف را با ذلت بدست آورد بلكه با «تدبير و عزم و شجاعت» و تكيه بر نيروهاي داخلي بويژه جوانان مستعد ايران، تحقق اين هدف را پيگيري مي كند.

رهبر انقلاب با اشاره به پيشرفتهاي شگفت انگيز ملت ايران در مقايسه با ملتها و كشورهايي كه تسليم امريكا بوده اند افزودند: تحريم ها مردم را آزار مي دهد اما در مقابل آن دو راه بيشتر وجود ندارد يا مانند ملتهاي ضعيف، «تسليم شدن و در مقابل زورگويان جهاني توبه كردن» و يا مانند ملت شجاع ايران فعال كردن توانايي ها و نيروهاي داخلي و عبور سرافرازانه و قدرتمند از منطقه ي خطر.

ايشان افزودند: بدون ترديد ملت ايران راه دوم را انتخاب كرده و مي كند و به اذن الله تحريم ها را به مرحله اي براي رشد و شكوفايي بيشتر تبديل خواهد كرد.

مردم به خصوص طبقات ضعيف دشواريها را كاملاً احساس مي كنند اما پای نظام ایستاده‌اند

حضرت آيت الله خامنه اي،‌حضور پرنشاط ملت در راهپيمايي ۲۲ بهمن را به معناي شكايت نداشتن مردم از گراني و مشكلات ندانستند و افزودند: مردم بخصوص طبقات ضعيف دشواريها را كاملاً احساس مي كنند اما ميان خود و نظام فاصله نمي اندازند زيرا مي دانند نظام اسلامي و اسلام عزيز همان دست قدرتمندي است كه مي تواند مشكلات را حل كند.

رهبر انقلاب در جمع بندي سخنان خود درباره مذاكره با امريكا تأكيد كردند: نظام اسلامي و ملت ايران برعكس دولتمردان امريكايي، اهل منطق هستند بنابراين اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقي ببينند به آن پاسخ مناسب مي دهند.

حضرت آيت الله خامنه اي، خودداري امريكا از زورگويي و شرارت، احترام گذاشتن به حقوق ملت ايران، عدم دخالت در امور داخلي ايران كه در حمايت از فتنه گران ۸۸ كاملاً آشكار بود و پرهيز از آتش افروزي در منطقه را از جمله نشانه هايي دانستند كه اگر بروز كند مي تواند نشان دهنده حسن نيت دولتمردان امريكايي باشد.

رهبر انقلاب افزودند: اگر اينطور شود و امريكايي ها در حرف و عمل نشان دهند كه غيرمنطقي نيستند آن وقت مي بينند كه جمهوري اسلامي و ملت ايران، خيرخواه و اهل تعامل و منطقند.

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: تنها راه تعامل با جمهوري اسلامي ايران همين است و در اين صورت دولت امريكا، جواب مناسبي دريافت خواهد كرد.

اصل استیضاح غلط و رفتار رئیس‌جمهور خلاف شرع و قانون بود

ايشان در بخش پاياني سخنانشان به قضيه مهمي كه يكشنبه دو هفته قبل در مجلس پيش آمد پرداختند و نكات مهمي را در اين باره بيان كردند.

رهبر انقلاب با اشاره به ناراحتي ملت و نخبگان از اين مسئله افزودند: اين قضيه بد و نامناسب، بنده را نيز از دو جهت ناراحت و متأثر كرد يكي از بابت اصل وقوع ماجرا و ديگري بابت ناراحتي مردم از اين قضيه.

ايشان افزودند: در اين ماجرا متأسفانه رئيس يك قوه به استناد يك اتهام ثابت نشده و حتي مطرح نشده در دادگاه، دو قوه ديگر يعني مجلس و قوه قضاييه را متهم ساخت كه كاري بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: اين رفتار، حقوق اساسي مردم را نيز تضييع كرد چرا كه زندگي در «آرامش و امنيت رواني و اخلاقي»، جزو حقوق اساسي ملت است.

رهبر انقلاب تأكيد كردند: بنده فعلاً نصيحت مي كنم كه اين كار شايسته اي براي نظام جمهوري اسلامي نيست.

ايشان استيضاح اخير را نيز كاري غلط خواندند و افزودند:‌استيضاح بايد فايده اي داشته باشد اما چند ماه مانده به پايان كار دولت،‌استيضاح يك وزير آن هم به خاطر مسئله اي كه مربوط به وزير نيست،‌چه علت و فايده اي دارد؟

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: در داخل مجلس هم كساني حرفهاي نامناسب بر زبان آوردند كه آن هم غلط بود.

ايشان خاطرنشان كردند: دفاع رئيس محترم مجلس هم قدري زياده روي بود و لزومي نداشت.

رهبر انقلاب تأكيد كردند: نه آن متهم كردن، نه آن برخورد كردن و نه آن استيضاح، ‌مسائل مناسبي نبود.

حضرت آيت الله خامنه اي پرسيدند: وقتي دشمن مشترك وجود دارد و توطئه ها از هر طرف شكل مي گيرد واقعاً جز افزايش برادري ها و ايستادگي در مقابل دشمن بايد كار ديگري كرد؟

رهبر انقلاب با اشاره به حمايتهاي خود از مسئولان كشور افزودند: بنده باز هم كمك مي كنم اما اين رفتارها، متناسب با سوگندها و تعهدات نيست، مسئولان عظمت ملت را ببينيد و رفتاري شايسته اين ملت انجام دهند.

ايشان تأكيد كردند: مسئولان،‌دولت و مجلس، همه تلاشهاي خود را براي حل گره ها و مشكلات اقتصادي مردم و كشور متمركز كنند زيرا همانطور كه چند سال پيش گفتم دشمن نقشه ها و توطئه هايش را در مسائل اقتصادي متمركز كرده است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه اي به رؤساي قوا نوشتم مكرر مي گويند فساد اقتصادي اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي شود بلكه نيازمند مبارزه عملي است، در عمل چه كار شد؟ در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي كند.

رهبر انقلاب افزودند: تقوا، تقوا، تقوا!، ‌از مسئولان توقع داريم با صبر، ميدان ندادن به احساسات سركش و ملاحظه مسائل كشور، همه توان و نيروها را براي حل مشكلات مردم متمركز كنند و حالا كه دشمني هاي دشمن شدت يافته، آنها هم رفاقتهايشان را شدت دهند.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: انشاءالله اين نصيحت خيرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولان بخصوص مسئولان بالا قرار گيرد و به آن پايبند باشند.

ايشان خاطرنشان كردند: البته گله امروز من از برخي سران و مسئولان موجب نشود عده اي راه بيفتند و عليه اين و آن شعار دهند كه با اين كار هم مخالف هستيم.

انتقاد صريح و شديد از اخلال در سخنرانی رئیس مجلس در قم

رهبر انقلاب اسلامي، با انتقاد صريح و شديد از اقدام اخير برخي افراد در بر هم زدن مجلس سخنراني رئيس مجلس در قم افزودند: اينكه عده اي برخي را ضدولايت و ضد بصيرت بنامند و شعار بدهند نظير آنچه اخيراً در قم روي داد، اقدامي غلط است و بنده كاملاً مخالف اين كارها هستم كه قبلاً هم نظير آن در مرقد مطهر حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و به مسئولان تذكر دادم جلوي اين كارها را بگيرند.

رهبر انقلاب افزودند: كساني كه راه مي افتند و شعار مي دهند اگر واقعاً حزب اللهي و مؤمن هستند بدانند كه اين كارها به ضرر كشور و خلاف شرع است و اگر هم اعتنايي به اين حرفها ندارند كه حسابشان جداست.

رهبر انقلاب در پايان سخنانشان تأكيد كردند: آينده ملت بصير ايران به لطف الهي كاملاً روشن است و افقي به مراتب بهتر و درخشان تر در انتظار اين ملت و جوانان است.

در ابتداي اين ديدار آيت الله مجتهد شبستري نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز در سخناني با گراميداشت ياد و خاطره شهداي قيام ۲۹ بهمن سال ۵۶ در تبريز، به حضور كم نظير مردم آذربايجان در راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال اشاره كرد و گفت: پيام مردم بصير و موقع شناس ايران در راهپيمايي پرشكوه ۲۲ بهمن، حفظ وحدت و همدلي در جامعه، توجه به حاكميت اخلاق در عرصه سياست، و تلاش مضاعف مسئولان براي حل مشكلات بود.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: