خوشرو:

زنان قربانیان اصلی بحران های اخیر خاورمیانه و تحریم های ظالمانه هستند

به گزارش ایرنا، غلامعلی خوشروسفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درنشست روزدوشنبه شورای امنیت این سازمان که به منظور بحث پیرامون موضوع’خشونت علیه زنان در درگیری...