مشاهده مطلب

      ۱۰ مهر ۱۳۹۲      ۰             3305      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

به گزارش “شاتا” وزير صنعت،معدن وتجارت،در تشريح ۱۴ محور كاري معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنين برنامه ريزي براي بهره برداري اقتصادي از ظرفيتهاي صنعتي و معدني راكد كشور ، تلاش براي تسريع در به بهره برداري رساندن سرمايه گذاري هاي نيمه تمام و افزايش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي را مورد تاكيد قرار داد.
افزايش محتواي فناوري توليدات صنعتي و معدني ، افزايش سهم صادرات محصولات صنعتي در صادرات كشور ، افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعتي و معدني و ارتقاي شاخص هاي زيست محيطي در سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني از ديگر موارد مورد اشاره وزير صنعت و معدن و تجارت بوده است.
مهندس نعمت زاده همچنين خواستار جلب مشاركت تشكلهاي تخصصي در سياستگذاري هاي صنعتي و معدني ، ارتقاي بازدهي سرمايه گذاري صنعتي و معدني و نيز كاهش شاخص شدت انرژي در سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني از سوي معاونت برنامه ريزي شده است.
پرهيز از حمايت هاي تبعيض آميز در سياستگذاري و ارائه خدمات ، همسو سازي فرآيندها و فعاليتهاي توليدي و تجاري كشور ، بررسي و اظهار نظر  در مورد برنامه هاي سازمانهاي تابعه و هماهنگ سازي آنها از ديگر انتظارات مورد اشاره وزير صنعت ، معدن و تجارت عنوان شده است.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: