مشاهده مطلب

      ۲۶ فروردین ۱۳۹۳      ۰             4324      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

گزارش وضعیت معادن کشور در سال ۹۲ منتشر شد

مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۹۲ را منتشر کرد و به بیان آمارهای جدید درباره تعداد معادن در حال بهره‌برداری، تعداد شاغلان و مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات پرداخت.

به گزارش تسنيم،بررسی عملکرد معادن در حال بهره‌برداری سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تعداد معادن درحال بهره برداری کشور درسال ۱۳۹۱ با ۷۰ مورد افزایش، ۱٫۳ درصد افزایش داشته است.
برپايه اين گزارش ؛ از نظر تعداد درسال ۱۳۹۱، ۳٫۶ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده‌اند.
همچنين در سال ۱۳۹۰، ۴ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده‌اند.
اين گزارش حاكيست : نتایج به دست آمده از آمارگیری نشان می‌دهد که در مجموع ۸۴ هزارو ۹۲۲نفر در معادن در حال بهره برداری کشور به کار اشتغال داشته‌اند که از این تعداد ۲۰هزارو ۲۶۱ نفر کارگران ساده، ۲۴ هزارو ۲۳۶نفر کارگران ماهر، ۳ هزارو ۲۸۳ نفر تکنسین‌ها، ۴ هزارو ۸۶۰ نفر مهندسین، ۱۴ هزارو ۳۴۲ نفر شاغلان امور حمل و نقل و ۱۷ هزارو ۹۴۱ نفر شاغلان امور اداری و مالی بوده‌اند.
تعداد شاغلان با ۳۹۴ نفر افزایش، حدود ۰٫۵درصد و جبران خدمات شاغلان با ۱۵۴۱ میلیارد ریال افزایش، ۲۱٫۱درصد افزایش داشته‌اند. در سال ۱۳۹۱ استان‌های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با ۱۵ هزارو ۷۳۲، ۱۳ هزارو ۶۵۶ و ۶ هزارو ۱۷ نفر بالاترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند.
در بین فعالیت‌های مختلف، معادن سنگ آهن، شن و ماسه، و زغال سنگ خشک به ترتیب با ۱۵ هزارو ۲۹۷، ۱۲ هزارو ۳۷۱ و ۱۲ هزارو ۱۷۵ نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارا بوده‌اند،
گفتني است: تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۱ با ۳۱ نفر کاهش نسبت به سال ۱۳۹۰ از يك هزارو ۷۹ نفر به يك هزارو۴۸ نفر رسیده است.
براساس اين گزارش ؛ سرانه جبران خدمات شاغلان معادن بخش عمومی در سال ۱۳۹۱، حدود ۱۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزارریال و درسال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۴میلیون و ۵۰۰هزار ریال بوده است که به این ترتیب افزایشی معادل ۴٫۷ درصد داشته است.
همچنين سرانه جبران خدمات شاغلان بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱، حدود ۹۵٫۲ میلیون ریال و درسال ۱۳۹۰ حدود ۷۶٫۴ میلیون ریال بوده است که ۲۴٫۶درصد افزایش داشته است.
* مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم معادن در حال بهره برداری
در سال ۱۳۹۱، حدود ۳۴۰ هزارو ۴۶۱ تن مواد معدنی به ارزش ۱۰۱ هزارو ۲۱۰ میلیارد ریال تولید شده است از این مقدار حدود ۵ هزارو۴۱۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۶۱۱میلیون دلار به طور مستقیم از معدن به خارج از کشور صارد شده است این درحالی است که درسال ۱۳۹۰، حدود ۵ هزارو ۲۸۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از ۸۸۸میلیون دلار صادر شده است.
برپايه اين گزارش ؛ به این ترتیب، مقدار صادرات مستقیم معادن در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲٫۵ درصد افزایش و ارزش آن(برحسب دلار) بیش از ۳۱٫۲ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری سال ۱۳۹۱ در خصوص توزیع استانی ارزش تولیدات نشان می‌دهد که استان‌های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی به ترتیب با ۴۲۳۳۵، ۳۰۹۰۳ و ۳۹۶۶ میلیارد ریال بالاترین ارزش تولید سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.
ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره برداری کشور درسال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۰۱ هزارو ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت‌های مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی به ترتیب با ۵۱ هزارو ۵۳۷، ۲۱ هزارو ۶۷۵ و ۵ هزارو ۹۳۶میلیارد ریال بالاترین ارزش تولید سالانه را داشته‌اند.
* ارزش سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری
ارزش سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۴۰ درصد افزایش داشته است.
درسال ۱۳۹۱ از کل مبلغ ۸ هزارو ۶۰۷میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن، حدود ۴۸٫۹ درصد آن توسط بخش عمومی و حدود ۵۱٫۱ درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است؛ در صورتی که در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۹٫۳ درصد سرمایه گذاری توسط بخش عمومی و ۶۰٫۷ درصد توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. سرمایه گذاری سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ در بخش عمومی حدود ۷۴٫۲ درصد و در بخش خصوصی ۱۷٫۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نتایج طرح نشان می‌دهد که درسال ۱۳۹۱ ارزش سرمایه گذاری در معادن در حال بهره برداری کشور ۸ هزارو ۶۰۷میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت‌های مختلف، سنگ آهن، مس، سنگ تزیینی به ترتیب با ۳ هزارو ۶۷۲، يك هزارو ۳۳۴ و ۸۹۷ میلیارد ریال بیشترین سرمایه گذاری را داشته‌اند.
همچنين در بین استان‌ها، کرمان، اذربایجان شرقی و یزد به ترتیب با ۲ هزارو ۹۴۴، يك هزارو ۳۲۲ و يك هزارو ۲۵۸ میلیارد ریال بیشترین سرمایه گذاری سالانه را دارا بوده‌اند.
از کل ۸ هزارو ۶۰۷میلیارد ریال سرمایه گذاری درسال ۱۳۹۱، مبلغ ۵ هزارو ۹۶۴ میلیارد ریال مربوط به ماشین آلات، ابزار و و سایل کار با دوام، ۴۷۴ میلیارد ریال مربوط به وسایل نقلیه، ۱۵۱ میلیارد ریال مربوط به لوازم و تجهیزات اداری، ۱۵۲۹ میلیارد ریال مربوط به ساختمان و تأسیسات(بدون زمین)، ۱۱۲ میلیارد ریال به راه اختصاصی، ۳۱۷ میلیارد ریال مربوط به توسعه و اکتشاف، ۲۰ میلیارد ریال مربوط به نرم افزارهای رایانه‌ای و بالاخره ۴۰ میلیارد ریال مربوط به سایر موارد سرمایه گذاری بوده است.
*ارزش افزوده و بهره وری نیروی کار معادن در حال بهره برداری
به گزارش تسنیم،‌ ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری درسال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۵۷ درصد افزایش داشته است. استان‌های کرمان، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۳ هزارو ۴۰۵، ۲۴ هزارو ۵۰۱ و ۳هزارو ۲۱۰میلیارد ریال بیشترین ارزش افزوده را داشته اند.
نتایج طرح نشان می‌دهد که ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهره برداری کشور درسال ۱۳۹۱ بالغ بر ۷۹ هزارو ۱۶۳ میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت‌های مختلف، معادن سنگ اهن، سنگ مس و سنگ تزیینی به ترتیب با ۳۸ هزارو ۷۴۱، ۱۸ هزارو ۷۶۱ و ۴ هزارو ۶۷۳ میلیارد ریال بالاترین ارزش افزوده را داشته‌اند.
ارزش افزوده معادن بخش عمومی درسال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایشی معادل ۸۱٫۴ درصد داشته است، این درحالی است که بخش خصوصی ۴۶٫۳ درصد افزایش داشته است.
بهره‌وری نیروی کار درسال ۱۳۹۱ معادل ۹۳۲میلیون و ۲۰۰هزار ریال و در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است و به این ترتیب ۵۶٫۳ درصد افزایش داشته است.
درسال ۱۳۹۱، بهره وری نیروی کار در بخش عمومی ۱۲۶۷٫۶میلیون ریال و بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی ۸۱۵٫۱ میلیون ریال بوده است که نشانگر ۴۷٫۴ درصد افزایش در بخش عمومی و ۵۴٫۹درصد افزایش در بخش خصوصی است، درسال ۱۳۹۰، بهره‌وری نیروی کار در بخش عمومی ۸۶۰٫۱ میلیون ریال و بهره‌وری نیروی کار در بخش خصوصی ۵۲۶ میلیون ریال بوده است.
* بررسی نتایج استانی تعداد معادن، تعداد شاغلان و ارزش افزوده
بررسی نتایج استانی طرح، نشان می‌دهد تعداد معادن استان کرمان درسال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، با ۱۳۴ مورد افزایش، تعداد شاغلان با ۱۲۹۵ نفر افزایش، بالاترین ارزش افزوده را در کشور داشته است(۴۳ درصد از ارزش افزوده کل کشور در این استان ایجاد شده است). در استان فوق، ارزش افزوده نسبت به سال قبل از افزایشی معادل ۶۸٫۶ درصد برخوردار بوده است. لازم به یادآوری است که معادن ارزشمندی نظیر مس سرچشمه، مس میدوک، سنگ اهن گل‌گهر، سنگ اهن جلال آباد و ۱۵ معدن زغال سنگ خشک در این استان واقع شده است.
درسال ۱۳۹۱، بعد از استان کرمان، استان یزد، دومین استان معدنی کشور از نظر تولید مواد معدنی و ارزش افزوده محسوب می شود. در این استان تعداد معادن درسال ۱۳۹۱، ۸ مورد و تعداد شاغلان ۲۹۷ نفر افزایش داشته است. ارزش افزوده آن از افزایشی معادل ۱۰۰٫۵ درصد برخوردار بوده است(۳۱ درصد ارزش افزوده کل کشور در این استان ایجاد شده است). در استان مذکور نیز معادن با ارزشی چون سنگ آهن چادرملو، سه چاهون، چغارت، میشدوان، سرب و روی بافق و معادن زغال سنگ پروده قرار دارند.
تعداد معادن استان اصفهان درسال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۲۷ مورد کاهش داشته است. تعداد شاغلان نیز ۴۶۷مورد کاهش داشته است.
این درحالی است که ارزش افزوده آن حدود ۴۴٫۶ درصد افزایش داشته است این استان به لحاظ داشتن سنگ‌های تزیینی و سنگ اهک بسیار غنی است.
تعداد معادن استان فارس درسال ۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۹۰، ۹ مورد کاهش داشته است تعداد شاغلان ۱۶۰ نفر افزایش و ارزشد افزوده آن ۶۹٫۹ درصد افزایش داشته است افزایش ارزش افزوده در این استان ناشی از معادن سنگ تزیینی می‌باشد.
تعداد معادن استان خراسان رضوی درسال ۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۹۰، ۴۴ مورد کاهش داشته است. تعداد شاغلان ۱۴۰ نفر کاهش و ارزش افزوده نیز ۳۵٫۳ درصد کاهش داشته است معدن سنگ آهن سنگان خواف و تعداد زیادی از معادن سنگ آهن و کرومیت در این استان واقع شده است.
تعداد معادن استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۹۰، ۴۱ مورد افزایش داشته است تعداد شاغلان ۳۷۶ نفر افزایش و ارزش افزوده ۴۳٫۴ درصد افزایش داشته است معدن مس سونگون از معادن مهم این استان به شمار می‌آید.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: