مشاهده مطلب

      ۱۷ آبان ۱۳۹۱      ۰             790      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

ظرفيت هاي اقتصادي کشور ما بسيار زياد است و اين مقوله بيشتر به اين دليل است که ايران کشوري معدني است.
پروفسور سيد کاظم اورعي استاد دانشگاه استرلينگ انگلستان با بيان اين مطلب تصريح کرد: تنها سرمايه گذاري در حوزه معدن و صنايع معدني کافي است تا اقتصاد کشور شکوفا شده و جايگاه خود را از وضعيت فعلي ارتقا دهد.
وي با بيان اينکه نقطه شروع براي توسعه اقتصادي سرمايه گذاري است، اظهار کرد: سرمايه گذاري در نهايت به رشد منتهي مي شود. با توجه به طرفيت هاي معدني کشورمان، بهترين حوزه براي آغاز سرمايه گذاري ها بخش معدن به شمار مي رود.
وي با بيان اينکه با کاهش ريسک قدرت سرمايه گذاري افزايش پيدا مي کند، تصريح کرد: به اين ترتيب سرمايه گذاران با اطمينان بيشتري در حوزه هايي همچون معدن سرمايه گذاري مي کنند. چراکه سرمايه گذراي در بخش معدن از نوع بلند مدت است و بدون کاهش ريسک، افزايبش سرمايه گذاري امکان پذير نخواهد بود.
استاد دانشگاه استرلينگ با بيان اينکه با کاهش ريسک، شاهد سرازير شدن سرمايه ها به حوزه معدن خواهيم بود، تصريح کرد: بدين ترتيب سرمايه گذاري ها طي سال هاي آينده اثرات خود را نشان خواهند داد و شاهد شکوفايي اقتصاد خواهيم بود.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: