مشاهده مطلب

      ۱۸ فروردین ۱۳۹۲      ۰             1967      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد جهت گيري هاي صادراتي را درباره اکتشاف، استخراج و فرآوري فعال تر کرد تا ارز بيشتري وارد کشور شود.
” مهدي غضنفري ” همچنين با بيان اين جمله که حضور حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ بسيار اثر گذار است ، گفت : مشارکت ميليوني مردم تاثير بسياري در حفظ آرامش و وحدت داشته و کشور را به سمت افق هاي روشن حرکت مي دهد.
وي گفت : با توجه به پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي و نامگذاري امسال با عنوان ” حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي ” ، انتظار ايشان اين است که اقتصاد کشور گام هاي بزرگتر و جهش بالاتري را نسبت به سال قبل داشته باشد که با همدلي و تعامل قطعا به اين اهداف خواهيم رسيد .
سال ۹۲ ، اوج اعتلاي معدن
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت حوزه معدن و صنايع معدني به عنوان يکي از پايه هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمي در ارزآوري دارد ، بنابراين انتظار مي رود که امسال ، سال ۹۲ سال اوج اعتلاي معدن باشد.
غضنفري افزود: بايد جهت گيري هاي صادراتي را درباره اکتشاف، استخراج و فرآوري فعال تر کرد تا ارز بيشتري وارد کشور شود.
بهره گيري بنگاه هاي اقتصادي ازتوانمندي هاي صادراتي
غضنفري معتقداست : ‌واجب ترين کاري که بنگاه هاي اقتصادي بايد در سال ۹۲ به سمت آن حرکت کنند ، آن است که چگونه از توانمندي کالا وخدمات فني ومهندسي کشور به سمت ارز آوري بهره گيرند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينکه در حال حاضر که نفت در فهرست تحريم ها قرار گرفته ، افزود: بايد ارز را از محل صادرات غيرنفتي تامين کرد.
وي تصريح کرد: در اقتصاد کشور نيازمند ارز بيشتري هستيم و اين امر از طريق صادرات غيرنفتي محقق مي شود.صادرات غيرنفتي از دو طريق صادرات کالا و صادرات خدمات فني و مهندسي، مثل فناوري و تجهيزات پيشرفته محقق مي شود و اگر در اين شرايط حساس دانشمندان بخواهند نقش آشکارتري در اقتصاد داشته باشند بايد جهت گيري ها به سمت فناوري هايي سوق دهند که يا مصرف ارز را کاهش مي دهد يا باعث افزايش درآمد ارزي مي شود.
غضنفري افزود: يکي از راه هاي اثرگذار دورزدن تحريم ها و بي خاصيت کردن فشارهاي تحريمي، توجه به صادرات غير نفتي است. به اين دليل اميدواريم هم در بودجه و هم در برنامه حمايت از توليد پشتيباني از صادرات، صادرکنندگان و برنامه هاي صادراتي بيش از گذشته دنبال شود.
وي تصريح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي خوبي را هم در نظر گرفته است، درعين حال انتظاراتي هم از صادرکنندگان مي رود و آن اينکه با حفظ کيفيت و قيمت کالاهاي خود بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را به شکل گذشته جدي بگيرند و دولت را ياري کنند، بايد توجه داشت که کشور به سمت توليد ، فضاي کسب و کار و فضاي توليدي که ارز آن ارز نفتي نيست در حال حرکت است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه امسال بايد توليد کننده نسبت به ساخت کالاهاي صادراتي و کيفي متعهد باشد ، گفت : ارز آوري جز با حمايت و پشتيباني از توليد ملي و مديريت ارز امکان پذيرنيست .
وي همچنين گفت : سال گذشته در کنار همه مشکلات دو مسئله جدي (مديريت جريان پولي وارزي ) در حوزه توليد وجود داشت ، مديريت جريان ريالي به سمت توليد مي توانست بهتر انجام شود که اميدواريم اين موضوع مهم درسال ۹۲ به نحو شايسته تري انجام شود . انتظار بيشتري از وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و بانک هاي عامل مي رود که کمک کنند تا دو جريان پولي به دست توليد کننده برسد، اين اولين کاري است که بايد به سرعت آن را انجام داد.
به گفته وي ، از مجموع ۱۰۰ ميليارد دلار ارز نفتي که بايد سال ۹۱ وارد اقتصاد کشور مي شد ، نيمي از آن يعني ۵۰ ميليارد دلار محقق شد ، سال گذشته کشور از حالت اتکا به نفت خارج شد و هم اکنون نيمه نفتي است که بايک حرکت جديد در سال ۹۲ بايد اقتصاد را کاملا از نفت رها کرد.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: