مشاهده مطلب

      ۳۰ مهر ۱۳۹۱      ۰             586      اخبار معدن   Print This Post Print This Post
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت

بهره گیری از نیروهای متخصص جوان در حوزه علوم زمین کشور

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت از حمايت وزارتخانه متبوع خود از توسعه مطالعات علوم زمين خبر داد.
وجيه الله جعفري طي بازديد خود از مركز پژوهش هاي كاربردي علوم زمين كرج كه با حضور جمعي ديگر از معاونان اين وزارتخانه انجام شد، با بيان اين كه وظايف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور يك گستره جامع از فعاليت هاي مختلف زمين شناسي را در بر مي گيرد، افزود: تهيه اطلاعات پايه و داده هاي علوم زمين به طور حاكميتي بر عهده اين مجموعه واگذار شده و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از بخش هايي است كه بايد مورد حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد و در توسعه فعاليت هاي آن برنامه ريزي هاي لازم انجام شود.
وي با بيان اين كه دستگاه هاي مختلف بايد همكاري و هماهنگي لازم را با اين مجموعه داشته باشند، گفت: بهره گيري از نيروهاي متخصص جوان در حوزه علوم زمين كشور از نكات در خور تحسين و جالب توجهي است كه سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به آن پرداخته و به طور يقين خلاقيت و ابتكارات اين نيروي جوان قادر است موفقيت هاي جديدي را براي اين سازمان با توجه به گستردگي فعاليت آن به ارمغان آورد.
جعفري بهره گيري از دانش جديد و به روز دنيا در بخش هاي مختلف علوم زمين از جمله استحصال مواد معدني، فرآوري و ديگر مطالعات مختلف زمين شناسي را از ديگر قابليت هاي اين مجموعه عنوان كرد و افزود: اين امر به خوبي در اين مجموعه قابل مشاهده است و شرايطي را فراهم كرده كه بتوانيم هماهنگي مناسبي را در مجموعه كلان كشور به منظور حمايت لازم از اين سازمان داشته باشيم تا اطلاعات زمين شناسي كشور به صورت يكپارچه و متمركز به همت اين سازمان در اختيار ديگر مجموعه هاي فعال و علاقه مند به حوزه هاي مختلف زمين شناسي، اكتشافات موادمعدني، فرآوري معادن قرار گيرد.
جعفري با بيان اين كه به طور يقين اطلاعات پايه علوم زمين در حال حاضر به همت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در حال تهيه و توليد است، تصريح كرد: دستاوردهاي موجود اين امكان را فراهم كرده تا علاوه بر شناسايي ذخاير مواد معدني كشور، امكان سرمايه گذاري سريع و به موقع و همچنين امكان بهره گيري از اين داده ها به منظور  شناسايي و جلوگيري از بروز انواع مخاطرات طبيعي از جمله فرونشست، زمين لغزش، زمين لرزه، فروچاله و… وجود داشته باشد تا ميزان خسارات و همچنين بروز اين پديده ها به كمترين ميزان خود برسد.
عملكرد مناسب در شناسايي مواد معدني كمياب
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اين كه دستاوردهاي مناسب اين سازمان در بخش شناسايي و مطالعه مواد معدني نادر و كمياب به خوبي قابل مشاهده است، تاكيد كرد:  در حوزه اكتشاف كانسارهاي نادر مطالعات خوبي صورت گرفته كه اين امكان را فراهم مي كند تا در تامين مواد اوليه و دسترسي به موادي كه باعث ايجاد تكنولوژي و فناوري هاي جديد در كشور مي شود، موفق عمل كنيم.
وي وجود ثبات و پايداري در مديريت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور را به عنوان نقاط قوت اين مجموعه ياد كرد و افزود: تلاش كارشناسان در رشته ها و مقاطع مختلف بالاي كارشناسي ارشد و دكتري است كه توانسته فضاي خلاقانه و مناسبي را در اين مجموعه فراهم كند كه بر همين اساس حمايت و پشتيباني در اين باره بسيار ضروري به نظر مي رسد.
جعفري تاكيد كرد: سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايستي در فضاي جديد به وجود آمده هماهنگي بيشتري با يكديگر داشته باشند تا از دستاوردهاي موجود در اين مجموعه ها به بهترين نحو و در راستاي توسعه و پيشرفت در بخش معادن كشور استفاده شود.
تاكيد بر جلوگيري از موازي كاري در بخش شناسايي مواد معدني
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارتدر بخش ديگري از سخنانش گفت: تمامي اطلاعات زمين شناسي و اكتشافي اين مجموعه بايد در راستاي توسعه و ارتقاي سطح معادن كشور استفاده شود كه بر همين اساس در مجموعه دولت و همچنين قانون برنامه پنجم و قانون معادن پيش بيني هاي لازم به منظور حمايت از فعاليت هاي اين مجموعه اعمال شده كه بايد آن را عملياتي كرد تا بخش هاي فعال در زمينه هاي مختلف علوم زمين با يكديگر همكاري لازم را داشته باشند.
وي با بيان اين كه تلاش هاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به طور تقريبي در بسياري از حوزه هاي مورد نظر به نتيجه رسيده، افزود: به نظر مي رسد با دستگاه ها و بخش هايي كه به اطلاعات زمين شناسي و اكتشافي نياز دارند ارتباط مناسبي برقرار شده كه اين امر مي تواند نقطه اميدي براي حركت هاي جديد در بخش معادن كشور باشد كه البته به تلاش بيشتر به منظور تكميل آن نياز است.
توجه جدي به دستاوردهاي بين المللي دانش زمين شناسي
جعفري در ادامه با اشاره به فعاليت هاي بين المللي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، يادآور شد: با توجه به پتانسيل مناسبي كه در اين سازمان وجود دارد بايد از نيروهاي آن در بخش داخلي و خارجي بهترين استفاده و بهره برداري را داشته باشيم.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش نيروي داخلي مي توان از اين پتانسيل موجود براي ايجاد تحرك و پويايي بخش خصوصي استفاده كرد به نحوي كه از تخصص اين بخش در اجرايي كردن اهداف بخش معدن كشور به كمك سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به عنوان ناظر مديريتي و حمايتي بهره برد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه بايد از دستاوردهاي اين سازمان در بخش مخاطرات طبيعي و زمين شناسي پزشكي و زمين شناسي اقتصادي استفاده كرد، خاطرنشان كرد: بايستي دستاوردهاي موجود در دانش زمين شناسي به عنوان يك فعاليت بين المللي در خارج از كشور جدي گرفته شود به نحوي كه علاوه بر توسعه  توان تخصصي خود در خارج از كشور به گسترش قدرت علمي و بين المللي خود در فضاي خارجي بپردازيم.
جعفري با بيان اين كه سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور تلاش خود را در اين زمينه توسعه علوم زمين در سطح بين المللي انجام داده، تصريح كرد: بدون اغراق بايد گفت با توجه به فضاي حاكم بر كشور كه انجام هر گونه فعاليت علمي و پژوهشي در آن به راحتي ميسر نيست، اين سازمان توانسته وظايف خود را به خوبي در بسياري از كشورهاي دنيا به ثمر برساند كه البته توسعه اين امر نيز به هماهنگي و حمايت هاي بيشتر نياز دارد.
نگاه هاي روشن و رو به آينده در بخش علوم زمين
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نگاه هاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور را روشن و رو به آينده توصيف كرد و گفت: اين دستاوردها بايد بيش از گذشته توسعه يابد كه با توجه به گستردگي فعاليت هاي زمين شناسي امكان توسعه و گسترش فعاليت هاي بين المللي كشورمان به همه كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي همسايه بسيار بيشتر است.
وي با بيان اين كه متوليان علوم زمين كشور در حوزه عملياتي خود بسيار مناسب عمل كرده، تاكيد كرد: فعاليت هاي اين مجموعه در بخش مطالعات زمين شناسي به خصوص زمين شناسي پزشكي در كشورهاي آسيايي و ديگر نقاط دنيا بسيار قابل توجه است.
به گفته جعفري بايد برنامه هاي جامعي را براي اين موضوع به صورت كلان در سطح مديريتي كشور و در مجموعه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آورد تا حمايت هاي لازم براي توسعه اين فعاليت ها انجام شود.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: