dsc_3627-copy
به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران  مانور آموزشی اطفاء حریق توسط  واحد HSE  مجتمع جهت آشنایی کارکنان مجتمع با نحوه استفاده کپسول های اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی در روز چهارشنبه ۱۹ آبان در محل سایت معدنی میشدوان برگزارگردید.
آقابابایی سرپرستHES سایت میشدوان به بیان نحوه صورت گرفتن حریق و استفاده از کپسول های متفاوت اطفاء حریق در آتش سوزی های جامدات، مایعات و گازها پرداخت و با ذکر تجارب و نکات علمی خود در مواجه با آتش سوزی، سطح دانش کارآموزان این دوره را ارتقا بخشید.
کارکنان و بازدیدکنندگان از مانور در پایان این دوره جهت آشنایی بیشتر و کامل از نحوه استفاده کپسول های اطفاء حریق به صورت عملی تمرین کرده و در پایان گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان اهدا شد.
2.1.17