مشاهده مطلب

      ۰۴ خرداد ۱۳۹۲      ۰             2248      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آهنگ توجه به بخش معدن كشور رو به جلو و امیدواركننده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، یحیی آل اسحاق در نخستین جشنواره ملی هفته معدن با بیان این مطلب گفت: با توجه به تشكیل كارگروه معادن در دولت و فراهم سازی بسترها، بخش معدن از حاشیه وارد متن شده است اما تا جایگاه شایسته این بخش در اقتصاد، فاصله داریم و باید ضرورت های این بخش دیده شود تا به نقطه غایی دست یابیم.
وی افزود: با وجود منابع غنی بخش معدن، امكان جایگزینی آن به جای نفت در اقتصاد و نیز دستیابی به اهداف (نظیر آمایش سرزمین، سرمایه گذاری در نقاط محروم و مقابله با تحریم ها) وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، وجود امنیت سرمایه گذاری معادن را به عنوان اساسی ترین بحث در این حوزه مطرح كرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات و تقویت تشكل ها از جمله موضوعات جدی برای توسعه بخش معدن است.
محمد رضا بهرامن، نائب رئیس خانه معدن ایران نیز در این مراسم با بیان اینكه بخش معدن در سال نخست برنامه پنجم توسعه، توانست اهداف تولید و صادرات را محقق كند، تصریح كرد: این امر، نشان دهنده مزیتی بودن بخش معدن است و باید نگاه ویژه ای نسبت به آن صورت گیرد.
وی افزود: متولی بخش معدن (نظیرسازمان های توسعه ای و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید رشد یابد و با پرداخت سهم سازمان نظام مهندسی معدن، صندوق بیمه و غیره از حقوق دولتی معادن، زمینه تحول این بخش فراهم شود.
همچنین هرمز ناصرنیا، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، با اشاره به تقاضای ثبت روز معدن در تقویم ملی، بر لزوم هماهنگی بین تشكل های معدنی برای برآورده شدن خواسته عمومی تاكید كرد و اظهار داشت: اكنون بخش معدن مورد توجه قرار گرفته و باید از فضای ایجاد شده، به خوبی استفاده كنیم.
وی ادامه داد: در این میان، باید هم از سرمایه گذاران بزرگ و هم از سرمایه گذاران كوچك حمایت كنیم.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: