گزارش ۱۰۰ روزه وزارت صنعت،معدن وتجارت در دولت یازدهم

اهم عملكرد وزارت صنعت،معدن وتجارت در دولت ياردهم (۱۰۰ روز) منتشر شد. به گزارش شاتا، مهمترين محورهاي اين گزارش به اين شرح است: ۱ ـ رفع موانع و اقدامات پشتيبان...