برگزاری دهمین دوره مانور امداد و اطفاء حریق واحدهای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

به گزارش روابط عمومی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ، مدیر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست مجتمع از برگزاری دهمین دوره مانور امداد و اطفاء حریق مجتمع ها، شرکتها...