تجلیل از پرستاران مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی

به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی؛ به مناسبت روز پرستار، طی مراسمی با حضور مدیران مجتمع، از پرستاران شاغل در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی...