مقالات تخصصی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت محصولات (کک)

چکيده: اين مقاله به بررسي فعاليتهاي لازم جهت بهبود کيفيت کک توليدي در واحد کک سازي در دو فاز قبل از بهره برداري و پس از بهره برداري پرداخته است...

12