اسلایدر

گزارش تصویری :

معادن سنگ آهن چاه گز

میزان کل ذخیره معدن جمعاً ۸۳۱۰۰۰۰۰ تن و متوسط عیار آهن آن ۵۳/۱۶ (پنجاه و سه و شانزده صدم) درصد می باشد که در دوتوده تقریبا موازی شرقی و غربی...

گزارش تصویری :

معدن آنومالی ۱a (شمالی)

ذخیره استنباطی آهن که تا عمق ۶۰۰ متری محاسبه گردیده بیش از ۲۵۶ میلیون تن با عیار متوسط ۲۸/۴۷ (بیست و هشت و چهل و هفت صدم) درصد می باشد....

مجموعه معادن زاغیها

مجموعه معادن زاغیها متشکل از ۳ آنومالی ( ۲a,2c و آنومالی ۴) با ذخیره زمین شناسی ۵۰ میلیون تن سنگ آهن با عیار متوسط ۳۰% می باشد . آنومالی ۲a...

گزارش تصویری :

معدن سنگ آهن آنومالی ۵A

این آنومالی در مختصات جغرافیایی ۳۰ً    ۵۵   ۵۵ شرقی و ۰۵ً   ۴۱   ۳۱ شمالی قرار دارد. سنگ آهن این آنومالی به صورت سه توده مجزا شرقی، مرکزی و غربی متمرکز...

گزارش تصویری ؛

سنگ آهن آنومالی چاواشه

محدوده اکتشافي چاه باشه در۴۷ کيلومتري شهرستان نايين و در۱۲۰ کيلومتري شهر يزد واقع شده است. معادن چاه باشه در حال اکتشاف مي باشد و اقدامات انجام گرفته شامل بررسي...

گزارش تصویری :

معدن سنگ آهن چاه گز

آنومالی چاه گز به روایت تصویر [tribulant_slideshow gallery_id=”2″]...

اولین نمایشگاه و همایش تخصصی اکتشاف معادن برگزار می گردد

نخستين همايش و نمايشگاه تخصصي اکتشاف، فرصت هاي سرمايه گذاري معدن و صنايع معدني از ۲۶ تا ۲۸ آذر ماه امسال به همت دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و...

گزارش تصویری از معدن سنگ آهن زاغیها

در این مقاله شما می توانید عملکرد طرح تجهیز معادن سنگ آهن مرکزی در معدن سنگ آهن زاغیها را به صورت تصویری، از اولین عملیات جاده سازی و اکتشاف در...

گزارش مصور عملکرد طرح تجهیز سنگ آهن چاه گز

در این گزارش شما می توانید عملکرد طرح تجهیز سنگ آهن چاه گز را به صورت مصور، از اولین عملیات چالزنی، آتش باری در معدن و همچنین عملیات ساختمانی انجام...

12