سنگ آهن آنومالی ۱a (شمالی)

آنومالی ۱a (شمالی) در فاصله ۲۵ کیلومتری شهرستان بافق و دارای مختصات جغرافیایی  ۶ً   ۴۶   ۳۱ عرض شمالی و ۱۲ً  ۲۶  ۵۵ طول شرقی می باشد . ارتفاع از سطح آزاد دریاها ۱۱۵۰ تا ۱۲۰۰ متر می باشد و این منطقه دارای آب و هوای خشک و صحرایی می باشد .

مطالعات اولیه اکتشافی کانسار در سالهای ۶۱-۱۹۶۰ توسط متخصصان آلمان غربی انجام گردیده است ذخیره استنباطی آهن که تا عمق ۶۰۰ متری محاسبه گردیده بیش از ۲۵۶ میلیون تن با عیار متوسط ۴۷/۲۸ می باشد .

این آنومالی در ۲۴/۴/۱۳۹۱ همزمان باسالروزولادت مقام معظم رهبری راه اندازی گردید

میزان کل استخراج تا پایان سال ۹۳ برابر ۱۰۴۸۳۳۰۴ می باشد که میزان باطله برداری  ۸۹۰۴۲۶۸ و میزان سنگ آهن  ۱۵۷۹۰۳۶ می باشد.

با توجه به اینکه در نظر است در این معدن از تکنولوژی کشور اوکراین استفاده شود و لازمه آن داشتن فید ورودی ۳۵ درصد می باشد لذا سنگ معدن فوق می بایست با سنگ معادن زاغیها مخلوط شده تا فید مناسب کارخانه مذکور تامین گردد.  لازم به ذکر است در طرح مذکور با تغذیه سنگ با عیار ۳۵ درصد، آهن اسفنجی و کنسانتره تولید خواهد شد و مطالعات فنی و اقتصادی آن در دست انجام و پیگیری می باشد.

 

 

 

[slideshow_deploy id=’896′]