مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران  به منظور طراحی، تجهیز و استخراج معادن سنگ آهن از سال ۱۳۸۷ شروع به کار نموده است.

مدیریت مجتمع  با  تاكيد   بر نگرش جلب رضايت مشتریان ، بهينه سازي مستمر  در فرآيندهاي  تولید، ارتقاء‌ كيفيت  و خدمات، حفظ محيط زيست  و صيانت  از  حقوق انسانها  ، همكاري و شرکت  كاركنان  را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق  و پایبندی به الزامات قانونی  ، اعتقاد  دارد  كه  كاركنان  سازمان  كه  به عنوان  با   ارزشترين سرمايه   اين مجتمع محسوب مي شوند  وظيفه خود  خواهند دانست كه با درك  كامل الزامات و انتظارات مشتریان و ساير طرفهاي  ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند.

مدیریت مجتمع استفاده از سيستم ها ي  نوين مديريتي را براي رسیدن به موارد فوق تاكيد مي نمايد و در  راستاي  نيل به اين خواسته  ها ، آخرین ویرایش استانداردهاي:۲۰۰۸ ISO 9001 و  ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 را به عنوان   مدل  اجرايي انتخاب نموده است .

اهداف  سازمانی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران بشرح ذیل می باشد.

– افزایش سطح رضایت مشتریان .

– افزايش اثربخشي فرآيندهاي سيستم مديريت یکپارچه و حركت پيوسته به سوي بهبود مستمر با هدف نهائي ارتقاء عملكرد مجتمع

– افزایش  ظرفیت تولید