مجموعه معادن زاغیها

مجموعه معادن زاغیها متشکل از ۳ آنومالی ( ۲a,2c و آنومالی ۴) باذخیره زمین شناسی ۵۰ میلیون تن سنگ آهن باعیارمتوسط ۳۰% می باشد .

آنومالی ۲a در فاصله ۸ کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد . مختصات این آنومالی ۱۵ً  ۳۸  ۳۱  و ۲۸ً  ۲۸  ۵۵    می باشد .

عملیات حفاری درچهاردهم مردادماه ۱۳۹۱ مصادف با میلاد باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع)آغازگردید

میزان کل استخراج ۱۶۳۷۲۰۱ مترمکعب بوده است که ۳۱۲۳۲۳ مترمکعب سنگ آهن و ۱۳۲۴۸۷۸ مترمکعب باطله برداری بوده است که باتوجه به طرح پیشنهادی عملیات استخراج فازیک در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافته است .

درسال ۱۳۹۱که ازجانب مقام معظم رهبری بنام تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی نام گذاری گردیددرراستای تحقق منویات معظم له به مناسبت ۲۲بهمن سالروزپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی یک دستگاه سنگ شکن موبایل باظرفیت سالیانه ۳۰۰۰۰۰ تن نصب ودرسال حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی راه اندازی وبه بهره برداری رسید که حجم خردایش آن علیرغم اینکه در مراحل تست و راه اندازی اولیه بوده است به بیش از ۱۵۰۰۰۰ تن می رسد.

 

لازم به ذکر است که بخشی از سنگ آهن استخراج شده مستقیما دان بندی شده و بخش دیگر با سنگ استخراج شده از معدن آنومالی شمالی جهت تهیه فید قابل استفاده در طرح ارائه شده بر اساس تکنولوژی کشور اوکراین مصرف خواهد شد.

[tribulant_slideshow gallery_id=”1″]