مقاله تخصصی ؛

کشنده‌ترین مواد معدنی جهان کدامند؟

وب سايت ماينينگ تكنولوژي با استفاده از تحقيقات گردآوري شده از سوي دكتر گوردون براون از دانشگاه استنفورد، يازده ماده معدني كه بيشترين پيامدهاي فاجعه بار را براي سلامت انسان...

گزارش تصویری :

معدن سنگ آهن آنومالی ۵A

این آنومالی در مختصات جغرافیایی ۳۰ً    ۵۵   ۵۵ شرقی و ۰۵ً   ۴۱   ۳۱ شمالی قرار دارد. سنگ آهن این آنومالی به صورت سه توده مجزا شرقی، مرکزی و غربی متمرکز...

گزارش تصویری :

معدن سنگ آهن چاه گز

آنومالی چاه گز به روایت تصویر [tribulant_slideshow gallery_id=”2″]...