سرمایه گذاری شرکت فولاد مبارکه در معادن سنگان خراسان

روابط عمومي شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز دوشنبه  اعلام کرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه، کشورمان براي توليد ۵۵ ميليون تن فولاد هدف گذاري کرده است. وي تصريح کرد: تا...