به رغم رکود بازار جهانی

رونق بازار داخلی سنگ آهن در سال ۹۵

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان با بیان این مطلب افزود: به رغم پیش بینی تداوم رکود بازار سنگ آهن جهانی...

تولید رقابتی گزینه اصلی سنگ آهنی ها

چکیده سنگ آهن به عنوان مبنای تولید فولاد و تکیه گاه این صنعت، طی دو سال اخیر دستخوش نوسانات قیمتی زیادی شده به طوری که قیمت آن اکنون به کمتر...