علت مشترک برکناری وزرای احمدی نژاد

عصرایران نوشت: اولین وزیر برکنار شده دولت اول محمود احمدی نژاد ، که در سال ۱۳۸۵ از دولت کنار رفت ، پرویز کاظمی ، وزیر وقت رفاه بود. در آن...