در راستای بیابان زدایی و حفظ محیط زیست؛

غرس نهال ازدواج و تولد توسط کارکنان مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران،  زوج های جوان و کارکنان مجتمع که تازه صاحب فرزند شدند در جهت بیابان زدایی و حفظ محیط زیست ...