آگهی مزایده عمومی فروش ۹۰۰ هزار تن سنگ آهن معدن میشدوان

به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی؛ پیرو آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۹-۱۰/۹۶ ت با موضوع فروش جمعاً ۹۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی کم عیار...