فراخوان واگذاری چهار محدوده اکتشافی توسط ایمیدرو

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در این فراخوان عمومی ، محدوده های پهنه پلی متال گلوجه زنجان، پروانه اکتشافی سنگ آهن...