راه اندازی طرح های استانی فولاد «باید فنی»‌کشور است

يك مدير عامل و كارشناس باسابقه صنعت فولاد تاكيد كرد: راه اندازي ‌۸ طرح استاني فولاد «بايد فني» كشور محسوب مي شود. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي...