با همکاری واحد آموزش؛

سمینار آموزشی تعارض زناشویی و تکنیک های ارتباطی برگزارشد

مسئول آموزش مجتمع اعلام کرد این سمینار آموزشی تعارض زناشویی و تکنیک های ارتباطی با هدف شناسایی تعارضات همسران در زندگی مشترک و تکنیکهای ارتباطی آن و راهکارهای مناسب برای...