با همت مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران؛

کتاب “یوز ایرانی” با حضور “معصومه ابتکار” معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.

به گزارش سایت رسمی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران در جریان سفر معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان یزد، از کتاب “یوز...