کسب رکورد تولید آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی

به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، رحيم عبدي گفت: در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، با همت غيورمردان عرصه صنعت در واحدهاي احياي مستقيم ۱ و ۲ رکورد توليد...