تقدیر مدیر مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی از مدیر جهاد کشاورزی بافق

به گزارش روابط عمومی مجتمع، همزمان با ۲۷ خرداد روز ملی جهاد کشاورزی، مدیر مجتمع با حضور در اداره جهاد کشاورزی شهرستان بافق و در دیدار با مدیر این اداره،...