- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

نشست مشترک واحد روابط عمومی و پایگاه شهید جعفرزاده مجتمع

به گزارش روابط عمومی مجتمع، نشست مشترک واحد روابط عمومی و پایگاه شهید جعفرزاده مجتمع با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در دفتر روابط عمومی مجتمع برگزار شد.

در این نشست سیدعلرضا طباطبایی جانشین فرمانده پایگاه با ارشاره به برنامه های فرهنگی و اجتماعی پایگاه خواستار هماهنگی و همکاری بین بخشی با واحد روابط عمومی شد.

در ادامه مهندس علی میرابی، مدیر روابط عمومی مجتمع ضمن اعلام آمادگی و همکاری با پایگاه بسیج مجتمع، فعالیت های امور فرهنگی و اجتماعی این دو واحد را در یک راستا خواند و بر تاعامل و همفکری تاکید کرد.