- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

معرفی ۴ صادرکننده ممتاز در روز ملی صادرات

شنبه  ۲۹ مهر ۹۱ از ۴ صادركننده ممتاز براي اولين بار در روز ملي صادرات تقدير مي شود.
در روز ملي صادرات امسال كه با حضور مقامات عالي رتبه كشور برگزار مي شود صادركنندگاني كه در سال هاي گذشته بيش از ۵ بار متوالي به عنوان صادركننده نمونه شناخته شده باشند بر اساس آيين نامه جديد، صادركننده ممتاز به شمار مي آيند و از آنها تجليل مي شود.
همچنين امسال كل متقاضيان ثبت نام شده در سيستم الكترونيكي ۵۸۴ واحد توليدي بود كه بررسي هاي لازم و شاخص هاي محدود كننده نظير كف ارزش صادرات در هر گروه و زيرگروه منجر به پذيرش و بررسي ۲۱۹ پرونده شد.
نتيجه نهايي فرايند انتخاب صادركنندگان نمونه امسال نيز منجر به معرفي ۴۱ بنگاه نمونه صادراتي شد.
همچنين امسال ۹ صادركننده نمونه در بخش برق و مكانيك، ۸ صادركننده نمونه در بخش كشاورزي، ۶ صادركننده نمونه در بخش صنايع غذايي، ۶ صادركننده نمونه در بخش معدن و صنايع معدني، ۴ صادركننده نمونه در بخش خدمات، ۳ صادركننده نمونه در بخش نساجي و پوشاك، ۲ صادركننده نمونه در بخش پتروشيمي و صنايع شيميايي، ۲ صادركننده نمونه در بخش هايتك و يك صادركننده نمونه در بخش بازرگاني عمومي معرفي مي شود.
به گزارش شاتا، ۱۷ برگزيده از تهران، ۴ برگزيده از آذربايجان شرقي، ۳ برگزيده از اصفهان، خراسان رضوي، و يزد، ۲ برگزيده از فارس، كرمان، قزوين و مازندران و يك برگزيده از مركزي، زنجان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه، لرستان، بوشهر و اردبيل، ۴۵ صادركننده نمونه امسال در روز ملي صادرات را تشكيل مي دهند.
يادآور مي شود مراسم روز ملي صادرات شنبه ۲۹ مهر ۹۱ در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود.