uv553bhvyz55

سنگ آهن آنومالی۵A
آنومالی۵Aدر فاصله ۸۵ کیلومتری شرق شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است. فاصله این آنومالی تا معدن چغارت ۷۵ کیلومتر میباشد این آنومالی درمنطقه ای کوهستانی با آب و هوای معتدل و ارتفاع متوسط ۲۲۵۰ متر از سطح دریا در شمال شرق شهرستان بافق قرار گرفته است.سنگ آهن این آنومالی را میتوان به صورت سه توده مجزای شرقی ، مرکزی و غربی نامگذاری کرد. توده سنگ آهن شرقی که به عنوان توده عمیق نیز نامیده میشود یا یک روند شمالی جنوبی تا شمال غربی جنوب شرقی گسترش داشته و از جنوب شرق به سمت شمال غرب به عمق کشیده میشود. بیشترین ذخیره کانسار در این توده قرار دارد. توده مرکزی که دارای رخنمون سطحی میباشد با وسعت کمتر در مرکز کانسار دیده شده و گسترش آن در امتداد شمال غرب جنوب شرقی میباشد. توده غربی نیز در غرب منطقه بوده و دارای رخنمون سطحی سنگ آهن میباشد و در سالهای گذشته توسط سازمان زمین شناسی جهت اکتشاف فسفات مورد مطالعه قرار گرفته است.

سنگ آهن زاغیها :
سنگ آهن زاغیها در ۱۵ کیلومتری شرق شهر بافق قرار دارد و به علت قرارداشتن در کنار جاده مواصلاتی روستای شادکام و قطرم وضعیت مناسبتری نسبت به معدن چاه گز دارد لذا نزدیکی به شهر و آسفالت بودن جاده دسترسی، ساخت و ساز و تهیه امکانات در معدن را سرعت بخشیده است.

سنگ آهن چاه گز :
آنومالی چاه گز که شامل دو توده شرقی و غربی می باشد در مختصات جغرافیایی۵۵۰ ۲۹’ ۵٫۹” شرقی و۳۲۰ ۰۵’ ۲۶٫۶” شمالی قرار دارد. ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا حدود ۱۷۰۰ متر قرار دارد. آب و هوای منطقه کویری و خشک بوده و دارای تابستانهای گرم و زمستانهای سرد می باشد. متوسط بارندگی سالانه منطقه نیز کمتر از ۱۰۰ میلیمتر می باشد. میزان کل ذخیره جمعاً ۰۰۰/۱۰۰/۸۳ تن و متوسط عیار عناصر آهن، فسفر، گوگرد و ترکیب FeO، TiO2، SiO2 و V2O5 به ترتیب برابر ۱۶/۵۳ ، ۴۹۰/۰ ، ۲۰/۰ ، ۰۲/۱۸ ، ۴۵/۰ ، ۰۳/۹ ، ۲۷/۰ درصد می باشد که در دو توده تقریباً موازی شرقی و غربی تمرکز دارد.

سنگ آهن آنومالی ۲A
این آنومالی درحدود۷/۳میلیون تن سنگ آهن باعیار متوسطFe،PوFeO،۴۶،۴۶/۰و۱۳رادارا
ودرمختصات جغرافیایی ۱۲ً ََِ۲۶َ َ ۵۵ شرقی و۰۶ً ۴۶َ ۳۱شمالی واقع شده است.