- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

فولاد خوزستان ۵ درصد بیش از برنامه شمش تولید کرد

شركت فولاد خوزستان در ۷ ماه گذشته ۵ درصد بيش از برنامه تدوين شده شمش فولاد توليد كرد.
عبدالمجيد شريفي مديرعامل اين شركت كه در جمع مديران روابط عمومي وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت سخن مي گفت با ارائه گزارش مبسوطي از روند افزايش توليد و توسعه كارخانه گفت: فولادخوزستان با برجاي گذاردن ركورد توليد ماهانه ۳۱۱ هزارتن در فروردين ماه از همان ابتداي سال به رهنمود سال توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني عمل كرد و روند افزايش توليد خود را بسرعت دنبال كرد .
وي افزود: تاپايان مهرماه با توليد بيش از دوميليون و ۳۵۰ هزارتن شمش فولاد، پنج درصد نسبت به برنامه مصوب توليد خود جلو هستند.
شريفي يادآور شد: توليد تجمعي كارخانه از ابتداي راه اندازي تاكنون ۳۹ ميليون تن شمش فولاد ، ۴۳ ميليون تن آهن اسفنجي و ۶۵ ميليون تن گندله سنگ آهن بوده است كه تماما با رعايت استانداردهاي جهاني و به همت كاركنان تلاشگر اين مجموعه توليد وعرضه شده است . وي از رشد ۲٫۵ برابري ارزش سهام شركت در ۳ سال گذشته سخن گفت و افزود: ارزش سهام فولادخوزستان در بورس اوراق بهادار تهران هم اكنون بيش از ۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شود كه با عرضه بلوك مديريتي پنجاه ونيم درصدي آن در آينده نزديك شاهد رشد فزاينده ديگري دراين زمينه خواهيم بود و اين بدليل مزيت هاي ويژه توليد فولاد دركشور و ثبات شرايط فعاليت اين شركت است .