مشاهده مطلب

      ۱۵ آبان ۱۳۹۱      ۰             732      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

با صدور حكمي از سوي رئيس جمهور« هرمز ناصرنيا» به سمت رييس شوراي مركزي و رييس سازمان نظام مهندسي معدن براي مدت ۳ سال ديگرتعيين شد.
محمود احمدي نژاد در متن حكم انتصابي آورده است: در اجراي ماده (۲۳) قانون نظام مهندسي معدن مصوب پانردهم بهمن سال ۷۹ مجلس شوراي اسلامي ، نظر به تخصص ، تجربيات جناب عالي و بنا به پيشنهاد وزير محترم صنعت، معدن وتجارت   به مدت ۳ سال ديگر به عنوان رييس شوراي مركزي و رييس سازمان نظام مهندسي معدن منصوب مي شويد.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: