مشاهده مطلب

      ۲۹ آذر ۱۳۹۱      ۰             1132      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

به گزارش ايميدرو به نقل از  شاتا ، دكتر “مهدي غضنفري ” در مراسم پنجمين كنفرانس ملي  و سومين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين و جايزه ملي لجستيك گفت : آنچه كه لجستيك و نگاه به زنجيره تامين و ارزش را حائز اهميت مي كند ، يكپارچه نگريستن و نگاه كل گرا است و جزيي نگري است ، اجزا ازگدشته بوده است و اتصال آن به هم موضوعي جديد است
وي با بيان اينكه موضوع لجستيك به همان اندازه كه مي تواند جديد و علمي باشد ، درعين حال با توجه به اينكه موضوعاتي چون انبارداري ، حمل ونقل و ذخيره سازي و ساير زمينه هاي يك زير سيستم بزرگ به نام لجستيك از ديرباز درآن وجود داشته ،  مي تواند جديد هم نباشد.
دكتر غضنفري با بيان اينكه هرچقدر درايجاد سازمان هاي يكپارچه به دولت كمك شود مسير درستي است كه پيموده مي شود ، افزود : به عنوان مثال ادغام ها بر مبناي علمي استوار است .
وي با بيان اينكه علم لجستيك بازگشت بشر به نگاه سيستمي و يكپارچگي و كلي نگري است ، گفت : لجستيك يعني از بين بردن شكست ها ، زير سيستم ها از اول بوده است ، يعني اگر كسي بخواهد در حوزه دولت ، در حوزه كار اجتماعي با استفاده از زير سيستم هاي لجستيكي از تمام منابع لجستيكي بهرمند شود ، اين بهره مندي را نخواهد برد چرا كه فلسفه اصلي علم لجستيك و زنجيره عرضه كه اميدواريم به زنجيره ارزش تبديل شود حصول يكپارچگي ، نگاه ، ارتباطات يكپارچه و تراكنش هاي يكپارچه است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود به بيان عوامل موثر در كمبود مرغ در ماه مبارك رمضان از جمله وضعيت نهاده هاي دامي در بنادر كشور پرداخت و گفت :با وجود امكانات ذخيره ، جابجايي ، پديده اي لجستيك گلوگاه حل مسئله ما بود و با وجودي اينكه تمام تلاش ها براي ارسال روزانه  ۲ هزار كاميون از بنادر به شهرها بود،  اما حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ كاميون كار خود را انجام مي دادند .
دكتر غضنفري با بيان اينكه در حمل نهاده هاي دامي از بنادر به داخل كشور از ظرفيت تمام دستگاه هاي دولتي مرتبط و بخش خصوصي بهره گرفته شد ، گفت : هر دستگاهي از منظر خود گزارش مي داد و با وجود تلاش آنها اما نگاه يكپارچه و لجستيكي شكل نگرفت .
وي عنوان كرد : در آن زمان عوامل مختلفي همچون كمبود كاميون ، مشكل ورود كاميون در روزهاي تعطيل ، نگاه متفاوت كاميون داران به حمل نوع بار ، بكارگيري آن ها درجاهاي ديگر، زمان بر بودن كاميون ها در گلوگاه ها و غيره به عنوان مسائل مطرح مي شد ، كه در بررسي ها مشخص مي شد كه هر كدام از اينها به تنهايي مشكل نيست ، گفت : يكي از سه ركن يك سيستم لجستيكي مديريت اطلاعات لجستيكي است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : تا زماني كه موضوع نياز به حمل روزانه نهاده ها توسط  ۲هزار كميون از بندر به داخل كشور مطرح نشده بود ، هيچ كس فكر نمي كرد كه مشكلي وجود دارد و دراين وضعيت بود كه گلوگاه هاي لجستيك مشخص مي شوند .
دكتر غضنفري در ادامه سخنراني خود به ذكر مثالي ديگر پرداخت و گفت : از جمله مسائلي كه تجار مرتبط با كشورهاي تركمنستان ، قرقيزستان ، ازبكستان مطرح مي كنند مشكل حمل بار و ترانزيت آن ازكشورهاي “سي آي اس ” ، به سمت خليج فارس و حتي كشور عمان است كه به عنوان يك مسئله پيچيده ياد مي شود ، مسئله اي كه عمده ترين علت آن نبود نگاه سيستمي يكپارچه است .
وي افزود: ما حصل عدم نگاه يكپارچه به ترانزيت اين است كه كشورها هر كدام به دنبال حل مشكل خود از طريق مجموعه فعاليت هاي موازي هستند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه از شركت كشتيراني جمهوري اسلامي به عنوان يكي از افتخارات كشور نام برد كه خيلي زود تحريم شده است ، گفت : اگر كسي بتواند براي ظرفيت بسيار بالاي اين شركت برنامه دهد معناي آن اين است كه ازاين طريق مي توان كلي ارزآوري كرد .
وي ازكشتيراني به عنوان يكي از فرصت هاي بي نظير لجستيك كشور نام برد و گفت :  ظرفيت ها دراين شركت آمده است ، سرمايه گذاري ها انجام شده و تجربه فراواني دارد .
دكتر غضنفري در ادامه سخنان خود با بيان اين جمله كه هميشه داشتن زير ساخت ها يا سرمايه گذار مشكل اساسي نيست و نبايد نگاه سخت افزاري به مسائل داشت ، گفت : در موضوعاتي مثل مشكل مرغ موفقيت دلخواه حاصل نشد .
وي در ادامه گفت كه هر كدام از معاونت هاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نوبه خود با موضوع لجستيك ارتباط دارد ، به عنوان مثال معاونت بازرگاني داخلي در خصوص تامين ، توزيع ، اصلاح و بهود نظام توزيع است و شركت هاي توسعه پخش دراين خصوص فعال شده اند .
به گفته دكتر غضنفري  مي توان در قانون نظام صنفي  ظرفيت هاي لجستيكي در حوزه بازرگاني داخلي ايجاد كرد .
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت ، بازرگاني داخلي زيرسيستمي چابك ، ناب و كم هزينه مي خواهد و اينكه به عنوان نمونه در ايام ماه مبارك رمضان ، بازگشايي مدارس ، اعياد به ويژه قربان ، سال نو ، مجموعه اي از كالاها بايدذخيره سازي شده و فوري حمل شود كه اين نمونه ها مصاديق كلاسيك لجستيك محسوب مي شوند .
وي در ادامه سخنان خود به نحوه فعاليت شركت بازرگاني دولتي نيزاشاره اي كرد و گفت : يك سوم واردات مورد نياز كشور توسط اين شركت انجام مي شود و در عين حال كه خريد خارجي ، حمل ونقل تا بندر ، تخليه در بندر ، حمل ونقل داخلي و ذخيره سازي تماما فعاليت هاي لجستيكي است كه توسط اين شركت انجام مي شود ،  شعار ايران هاب غلات منطقه توسط اين شركت مطرح شده است  .
دكتر غضنفري سپس آگاهي هر لحظه از ذخاير موجود  را يكي از وظايف سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان برشمرد و گفت : ظاهر اين سازمان لجستيك نيست اما بخش عمده فعاليت هاي او مربوط به لجستيك است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ، نظارت بر انبارها ، رصد انبار، رصد بنكداري را از جمله وظايف سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان برشمرد .
وي وضعيت لجستيك در معاونت صنايع و ايدرو و معاونت امور معدني و ايميدرو را نيز مورد توجه قرار داد و گفت : كمتر كسي است كه نداند لجستيك  ماقبل توليد و ما بعد توليد است بنابراين توليد كننده در مهارلجستيك است وبايد بداند كه توليد براي او از چه اهميت بالايي برخوردار است كه مي تواند ۱۰ يا ۲۰ درصد از هزينه هاي او باشد .
دكتر غضنفري در باره جايگاه لجستيك نزد سازمان توسعه تجارت نيز توضيح داد : ترانزيت خارج از كشور و پايانه هاي صادراتي از جمله مفاهيم لجستيكي است و اينكه چند سال گذشته در زماني كه وي در مسئوليت معاونت وزير بازرگاني بوده است موضوع آمايش تجاري مطرح شده است .
ازنظروي ،  اگر كشوري مي خواهد واقعا به توليد و صادرات برسد بايد حتما طرح آمايش تجاري را پيدا كرده و چايابي كند .
به گفته وي ، از سويي بسياري از سامانه هاي كنوني ماحصل معاونت فناوري وزارت صنعت است كه ممكن است با نگاه لجستيك آماده نشده باشد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه به گزارشي كه در باره شاخص عملكرد لجستيك ايران در ميان ۱۴۰ كشور پرداخته است اشاره كرد وگفت : از مجموع شش شاخص سنجيده شده اوضاع ما در سه شاخص بهتر است و در سه تاي ديگر مي تواند بهتر باشد .
وي گفت كه شاخص هايي همچون  كارايي فرايند چرخش كالا ، سهولت و دسترسي به كالاهاي مختلف با قيمت رقابتي ، تحويل به موقع كالا خوب نيست اما وضعيت ما در سه شاخص زير ساخت هاي تجاري و حمل و نقل ، شايستگي و كيفيت خدمات  لجستيكي ، و توانايي در تغيير و رد يابي كالا خوب است كه نشان مي دهد با اندكي تلاش ميت وانيم به شرايط بهتري هم دست يابيم .
دكتر غضنفري درادامه با تاكيد براينكه در لجستيك بايد نگاه سيستمي و يكپارچه داشت و كل گرا بود ، گفت : بايد نگاه جزء گرا را بازآفريني كرده و شكل داد واگرنه فايده اي ندارد .
وي درعين حال ضرورت انجام پروژه هاي پژوهشي تحقيقاتي و بهبود سيستم لجستيك را مورد توجه قرار داد و افزود: در وزارت صنعت ، معدن و تجارت معاونت هاي مختلف هر كدام كار لجستيكي انجام مي دهند  .
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه پيشنهادي نيز به انجمن لجتسيك داشت و از آنها خواست تا نقشه لجستيك كشوررا تعريف كنند و اينكه در جمهوري اسلامي ايران بهترين مسيرهاي لجستيكي شامل انبارها ، دخيره گاه ها ، بنادر، و غيره اگر برخي ساخته نشده كجاها باشد خوب است و آنهايي هم هستند چگونه مي توان به نحو بهتري از آن ها استفاده كرد .
وي درپايان تهيه نقشه لجستيك منطقه با محوريت  ايران ، راه اندازي مركز مشاوره لجستيكي كه عملياتي باشد و تبديل تحريم ها به فرصت را به عنوان پيشنهادات خود به انجمن لجستيك مطرح كرد . وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تحريم هاي جديد با بخش لجستيك آغاز شد ، گفت: لجستيك بايد تحريم شكني كند.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: