- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

بیش از ۸۰۰ هزار تن سنگ آهن در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران تولید شد

مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران تا پایان آبان ماه از دو معدن چاه گز و میشدوان ۸۳۲ هزار و ۸۷۳ تن سنگ آهن استخراج و تولید کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال جاری ۴۷۴ هزار و ۲۳۸ تن سنگ آهن در چاه گز و ۳۵۸ هزار و ۶۳۵ تن سنگ آهن در میشدوان تولید شده است.

بنابراین گزارش در مجموع ۵۷۰ هزار و ۲۵۸ تن سنگ آهن از دو معدن چاه گز و میشدوان تا پایان آبان ماه سال جاری فروخته شده است.

از این میزان ۳۹۲ هزار و ۹۸۴ تن سنگ آهن چاه گز و ۱۷۷ هزار و ۲۷۴ تن سنگ آهن میشدوان بوده است.

گفتنی است مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران یکی از واحدهای زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و در استان یزد واقع شده است.