- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران پژوهش و نمایندگان راهبر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

به گزارش روابط عمومی مجتمع؛ نشست هم اندیشی مدیران پژوهش و نمایندگان راهبر مجتمع های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بافق و به میزبانی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی برگزار شد.

در این دوره ی سه روزه که با حضور حبیب اله مسکوب، مدیر توسعه و پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و بیش از ۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان پژوهش و راهبران مجتمع های مختلف برگزار شد، مدیران پژوهش و نمایندگان راهبر در خصوص زمینه همکاری مشترک تحقیقاتی با راهبران و طرح های پژوهشی معدن سنگ آهن چاه گز بحث و گفتگو کردند.