- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

بخش خصوصی به طور جدی در موضوع اکتشاف معادن ورود خواهد کرد

رئيس سازمان زمين شناسي گفت: بخش خصوصي علاقه ويژه اي براي سرمايه گذاري در بخش اكتشاف معادن دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در حال فراهم كردن راهكارهاي قانوني و بسترسازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه است.
محمد تقي كره اي در حاشيه بازديد از نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ما افزود: در شرايط كنوني توجه ويژهاي از طرف دولت متوجه حوزه معدن شده است و تا پايان سال، بخش خصوصي به طور جدي در موضوع اكتشاف معادن ورود خواهد كرد.
وي اضافه كرد: در موضوع سرمايه گذاري ورود بخش خصوصي به حوزه معدن و اكتشاف معدني، دولت كمك مي كند و مجلس و به ويژه كميسيون صنايع مجلس نيز حمايت هاي لازم را به عمل مي آورد.
كُره اي با بيان اين كه دولت براي سرمايه گذاري در معدن محدوديت هايي دارد ادامه داد: جمع بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه از سال آينده ۵ درصد از محل حقوق دولتي به بخش اكتشاف اختصاص خواهد يافت.
وي همچنين گفت: بخش خصوصي به واسطه صدور خدمات فني و مهندسي و حضور در منطقه آمريكاي لاتين با ظرفيت هاي معدني اين منطقه آشنا شده و هم اكنون در حال فراهم كردن مقدمات سرمايه گذاري معادن مهم و با ارزش اين منطقه است.
كُره اي افزود: سازمان زمين شناسي و اكشافات معدني، محدوده هاي معدني با ارزش را در كشور هاي آمريكاي لاتين به بخش خصوصي معرفي مي كند و در فرآيند سرمايه گذاري بخش خصوصي ايراني در معادن اين منطقه، سازمان زمين شناسي نقش هدايت كنندگي را بر عهده دارد.