- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

افزایش چشمگیر تولید در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی

به گزارش سایت رسمی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران [1] به نقل از ایمیدرو، مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، ۲۱۶ هزار و ۸ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کرد. میزان تولید این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، ۴۷ هزار و ۱۹ تن بود.
همچنین، مجتمع سنگ آهن میشدوان در این مدت ۲۷۸ هزار و ۱۱۱ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کرد که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال ۹۳ (۲۷۰ هزار و ۷۲۷ تن)، ۳ درصد رشد نشان می دهد.
۲ مجتمع «معادن سنگ آهن فلات مرکزی» و «سنگ آهن میشدوان» (واقع در بافق یزد) که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار شده اند، اواخر تیرماه در هم ادغام شدند.