- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

ارتقای سطح «ایمنی» در شرکت های تابعه ایمیدرو

مدير محيط زيست، بهداشت و ايمني ايميدرو گفت: با اجراي برنامه هاي مستمر سالانه در شركت هاي معدني و صنايع معدني اين سازمان، سطح ايمني كارخانه ها ارتقا يافته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، محمد كاظم نوري با بيان اين مطلب گفت: ضريب «تكرار» حوادث در شركت هاي تابعه ايميدرو از ۲۳ /۷ در سال ۸۲ به ۰۳/ ۴ در سال ۹۰ كاهش يافته است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، ضريب «شدت» حوادث واحد هاي ياد دشه از ۱۳/ ۱ در سال ۸۳ به ۵۷ صدم در سال ۹۰ كاهش يافته است.
مدير محيط زيست، بهداشت و ايمني ايميدرو با اشاره به اينكه اجراي طرح تبديل وضعيت كاركنان پيمانكاري به قراردادي در شركت هاي تابعه، سبب كاهش محسوس تعداد و شدت حوادث در ميان كاركنان شده است، تصريح كرد: با عملي شدن طرح مذكور از سال ۸۹،. ضريب تكرار حوادث از ۹۸/ ۶ در سال ۸۳ به ۸۲/ ۲ در سال ۹۰ رسيده است.
وي ادامه داد: همچنين، ضريب شدت حوادث پيمانكاران از ۳۳/ ۱ در سال ۸۳ به ۶۹ صدم در سال ۹۰ كاهش يافته است.