- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

احیا پذیری سنگهای آهن و عوامل موثر بر احیا پذیری

در ادامه مقالات تخصصی آشنایی با صنعت آهن و فولاد در پنجمین مقاله تخصصی معدن، مباحثی از جمله درجه احیای اکسیدهای آهن، بررسی ترمودینامیکی احیای اکسیدهای آهن ، بررسی سرعت احیای کانه های آهن و خاصیت احیا پذیری سنگ آهن بیان شده است.
احیاپذیری معیاری است که نشان دهنده سادگی احیای اکسیدهای آهن به آهن فلزی است. در واقع، احیاپذیری بالاتر به معنی آسان تر بودن ماده برای احیا شدن است. احیاپذیری تابعی از ترکیب شیمیایی کانه و اندازه تخلخل ذرات است. هر قدر کانی دارای خاصیت احیاپذیری بیشتری باشد ابعاد بزرگتری از آن را می توان بارگیری کرد. معمولا ترتیب کاهش احیاپذیری مینرال ها وآگلومره ها به صورت زیر است:
سیدریت – لیمونیت وگوتیت- هماتیت- گندله ها – کلوخه– مگنتیت.
بنابراین براساس ترتیب بالا مگنتیت طبیعی، مشکل ترین ماده برای احیا شدن است.


برای دریافت مقاله به صورت کامل مقاله را دانلود نمایید.    دانلود مقاله تخصصی آشنایی با صنعت آهن و فولاد [1]